Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LICHNEROVÁ, I. Kompetencie a spolupráca obcí v sektore stavebného poriadku v SR a ČR: Competencies and minicipal cooperation in the building order sector in Slovakia and the Czech Republic.  In Teória a prax verejnej správy. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. (2020), s. 19--33. ISBN 978-80-8152-841-5.

Originálny názov:
Kompetencie a spolupráca obcí v sektore stavebného poriadku v SR a ČR: Competencies and minicipal cooperation in the building order sector in Slovakia and the Czech Republic
Anglický názov:
Competencies and minicipal cooperation in the building order sector in Slovakia and the Czech Republic
Autor:
Pracovisko: Katedra práva
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Miesto vydania:
Košice
Rok zverejnenia: 2020
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
19
Do strany:
33
Počet strán: 15
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Teória a prax verejnej správy
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová:
slovenčina: kompetencie verejnej správy, reforma, staviteľstvo, verejná správa
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Lichnerová
Posledná zmena:
04.03.2020 11:17 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Teória a prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISBN 978-80-8152-841-5.

Originálny názov: Teória a prax verejnej správy
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-8152-841-5
Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Miesto vydania:
Košice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena: 04.03.2020 11:17 (Import dát z knižnice)