Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LICHNEROVÁ, I. -- MARIŠOVÁ, E. Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy.  In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2020), s. 206--217. ISBN 978-80-8105-961-2.

Originálny názov:
Kompetencie obcí na úseku stavebného poriadku v SR - nutnosť novej legislatívnej úpravy
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra práva
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Miesto vydania:
Trnava
Rok zverejnenia:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 206
Do strany: 217
Počet strán:
12
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: kompetencie verejnej správy, pozemné staviteľstvo, obce, legislatíva, kompetencie obcí
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Lichnerová
Posledná zmena:
11.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2020. ISBN 978-80-8105-961-2.

Originálny názov: Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-8105-961-2
Vydavateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Miesto vydania: Trnava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
11.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)