Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TAKÁČ, I. -- LAZÍKOVÁ, J. -- RUMANOVSKÁ, Ľ. -- BANDLEROVÁ, A. -- LAZÍKOVÁ, Z. The factors affecting farmland rental prices in Slovakia. In Land. 9, 3 (2020), s. 3. ISBN 2073-445X online.

Originální název:
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia
Autor:
Pracoviště: Katedra práva
Katedra európskych politík
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Land
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání:
2020
Od strany:
3
Do strany:
3
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: priame platby, nájom pôdy, cena pôdy
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Land. Basel MDPI (Basel, Švajčiarsko): ISBN 2073-445X online.

Originální název:
Land
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISBN: 2073-445X online
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Basel MDPI (Basel, Švajčiarsko)
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 25.04.2020 22:20 (Import dat z knihovny)