Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TAKÁČ, I. -- LAZÍKOVÁ, J. -- RUMANOVSKÁ, Ľ. -- BANDLEROVÁ, A. -- LAZÍKOVÁ, Z. The factors affecting farmland rental prices in Slovakia. In Land. 9, 3 (2020), s. 3. ISBN 2073-445X online.

Originálny názov:
The factors affecting farmland rental prices in Slovakia
Autor:
Pracovisko:
Katedra práva
Katedra európskych politík
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Land
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania:
2020
Od strany:
3
Do strany:
3
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: priame platby, nájom pôdy, cena pôdy
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Land. Basel MDPI (Basel, Švajčiarsko): ISBN 2073-445X online.

Originálny názov:
Land
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISBN:
2073-445X online
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel MDPI (Basel, Švajčiarsko)
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 25.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)