Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAUKOVÁ, Ž. Základy toxikológie a ekotoxikológie. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), ISBN 978-80-552-2165-6. URL: https://ves.uniag.sk/files/pdf/fwqm63bn8veic9uasr2mrzxeft813x.pdf.

Originálny názov:
Základy toxikológie a ekotoxikológie
Anglický názov:
Autor:
Ing. Žaneta Pauková, PhD. (100%)
Pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky
Druh publikácie:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN:
978-80-552-2165-6
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia:
2020
URL: https://ves.uniag.sk/files/pdf/fwqm63bn8veic9uasr2mrzxeft813x.pdf
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BCI Skriptá a učebné texty
Kľúčové slová:
slovenčina: ekotoxikológia, ťažké kovy, životné prostredie, toxikológia, fytoremediácia, biotesty
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Posledná zmena:
30.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)