Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZUZULOVÁ, V. -- VIDO, J. -- ŠIŠKA, B. Agricultural Drought in Slovakia: An Impact Assessment: NDVI and Satellite Based Data. 1. vyd. Cham : Springer, 2020. 96 s. ISBN 978-3-030-42060-4.

Originálny názov:
Agricultural Drought in Slovakia: An Impact Assessment: NDVI and Satellite Based Data
Autor:
Ing. Veronika Zuzulová, PhD. (45%)
Jaroslav Vido (45%)
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. (10%)
Pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie:
odborná kniha
ISBN:
978-3-030-42060-4
Typ vydavateľa:
Vydavateľ:
Springer
Miesto vydania: Cham
Štát: Švajčiarska konfederácia
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania: 1
Počet strán:
96
Náklad:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kľúčové slová:
slovenčina: zber dát, klimatické zmeny, poľnohospodárske plodiny, sucho, satelity
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)