Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KANIANSKA, R. -- TIAN, D. -- KIZEKOVÁ, M. -- ŠIŠKA, B. -- ZHANG, X. -- VARGA, J. -- FENG, J. -- BENKOVÁ, N. Crop biomass flows as a basis for environmental and energy analysis in China and Slovakia. In Advances in environmental research. New York: Nova Science Publishers, 2020, s. 95--121. ISBN 978-1-53617-488-5.

Originálny názov:
Crop biomass flows as a basis for environmental and energy analysis in China and Slovakia
Autor: Radoslava Kanianska (30%)
Dong Tian (15%)
Miriam Kizeková (15%)
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. (10%)
Xiaoshuan Zhang (10%)
Jozef Varga (10%)
Jianying Feng (5%)
Nikola Benková (5%)
Pracovisko: Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Advances in environmental research
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 95
Do strany: 121
Počet strán:
27
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: materiálové toky, emisie znečisťujúcich látok, biomasa
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Advances in environmental research. New York: Nova Science Publishers, 2020. ISBN 978-1-53617-488-5.

Originálny názov:
Advances in environmental research
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-1-53617-488-5
Vydavateľ:
Nova Science Publishers
Miesto vydania:
New York
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2020
Posledná zmena: 06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)