Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BERESECKÁ, J. -- HRONCOVÁ VICIANOVÁ, J. Vidiecky cestovný ruch: veda a prax. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 173 s. ISBN 978-80-552-2156-4.

Originálny názov:
Vidiecky cestovný ruch: veda a prax
Anglický názov:
Autor:
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. (89%)
Jana Hroncová Vicianová (11%)
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Druh publikácie: skriptá a učebnice
ISBN:
978-80-552-2156-4
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
2
Počet strán:
173
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: veda, vidiek, cestovný ruch
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
Posledná zmena: 13.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)