Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TONHAUZER, K. Agriculture (CRF3). In National greenhouse gas inventory report 1990 – 2018 to the UNFCCC and the Kyoto protocol. Bratislava: Slovak Hydrometeorological Institute, 2020, s. 232--299. ISBN 978-80-99929-06-8 (brož.).

Originálny názov:
Agriculture (CRF3)
Autor:
Pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
National greenhouse gas inventory report 1990 – 2018 to the UNFCCC and the Kyoto protocol
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 232
Do strany:
299
Počet strán:
68
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: močovina, emisie znečisťujúcich látok, pôda, počasie, hnojenie organické
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
20.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

National greenhouse gas inventory report 1990 – 2018 to the UNFCCC and the Kyoto protocol. Bratislava: Slovak Hydrometeorological Institute, 2020. ISBN 978-80-99929-06-8 (brož.).

Originálny názov:
National greenhouse gas inventory report 1990 – 2018 to the UNFCCC and the Kyoto protocol
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-99929-06-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Hydrometeorological Institute
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena: 20.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)