Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BERESECKÁ, J. -- SVETLÍKOVÁ, V. The importance of cooperation of tourism organizations at the regional level = Význam spolupráce organizácií cestovného ruchu na regionálnej úrovni.  In XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2020), s. 313--319. ISBN 978-80-210-9610-3. URL: https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1632/4546/2265-1/0#preview.

Originálny názov:
The importance of cooperation of tourism organizations at the regional level = Význam spolupráce organizácií cestovného ruchu na regionálnej úrovni
Autor: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD. (50%)
Ing. Veronika Svetlíková, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Masarykova univerzita
Miesto vydania:
Brno
Rok zverejnenia:
2020
URL:
https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1632/4546/2265-1/0#preview
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
313
Do strany:
319
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: regionálny rozvoj, decentralizácia, podniky, regionálna spolupráca, organizácie cestovného ruchu, cestovný ruch
Rok uplatnenia:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-9610-3.

Originálny názov:
XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-210-9610-3
Vydavateľ:
Masarykova univerzita
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)