Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ILKOVÁ, Z. -- BANDLEROVÁ, A. Vybrané kapitoly obchodného práva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 210 s. ISBN 978-80-552-2173-1.

Originálny názov:
Vybrané kapitoly obchodného práva
Anglický názov:
Autor: doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD. (77%)
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. (23%)
Pracovisko:
Katedra práva
Druh publikácie:
skriptá a učebnice
ISBN:
978-80-552-2173-1
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
1
Počet strán:
210
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: obchodné meno, učebnice vysokých škôl, obchodné právo
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)