Department of Machines and Production Biosystems (TF) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 13

PublicationsType of result
Description KPČ
Year
Details
Automatická kontrola kŕmneho dopravníka v bioplynovej stanici
Dančanin, Peter -- Jobbágy, Ján
Automatická kontrola kŕmneho dopravníka v bioplynovej stanici.  In Technofórum 2020. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 33--41. ISBN 978-80-552-2166-3. URL: https://ves.uniag.sk/files/pdf/5w10ezco56v6jc4mg99lznpy7pnox7.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Determining trafficked areas using soil electrical conductivity – a pilot study
Galambošová, Jana -- Macák, Miroslav -- Rataj, Vladimír -- Barát, Marek -- Misiewicz, Paula
Determining trafficked areas using soil electrical conductivity – a pilot study. In Acta technologica agriculturae. 23, 1 (2020), p. 1--6.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Efekt pneumatického lisovania na turbiditu vybraných odrôd hrozna
Brigant, Martin -- Jobbágy, Ján
Efekt pneumatického lisovania na turbiditu vybraných odrôd hrozna.  In Technofórum 2020. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 20--25. ISBN 978-80-552-2166-3. URL: https://ves.uniag.sk/files/pdf/5w10ezco56v6jc4mg99lznpy7pnox7.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
Evaluation of the effectiveness of the use of biopreparations as seed dressings
Kocira, Slawomir -- Hara, Patryk -- Szparaga, Agnieszka -- Czerwińska, Ewa -- Beloev, Hristo -- Findura, Pavol -- Bajus, Peter
Evaluation of the effectiveness of the use of biopreparations as seed dressings. In Agriculture. 10, 4 (2020), p. 2020. ISBN 2077-0472 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Details
Evaluation of the effects of allelopathic aqueous plant extracts, as potential preparations for seed dressing, on the modulation of cauliflower seed germination
Findura, Pavol -- Hara, Patryk -- Szparaga, Agnieszka -- Kocira, Slawomir -- Czerwińska, Ewa -- Bartoš, Pavel -- Nowak, Janusz -- Treder, Krzysztof
Evaluation of the effects of allelopathic aqueous plant extracts, as potential preparations for seed dressing, on the modulation of cauliflower seed germination. In Agriculture. 10, 4 (2020), p. 4. ISBN 2077-0472 online.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Details
Hodnotenie laboratórneho zariadnia v pozberovej úprave vybraných zrnín
Angelovič, Marek -- Krištof, Koloman -- Angelovič, Michal -- Jobbágy, Ján
Hodnotenie laboratórneho zariadnia v pozberovej úprave vybraných zrnín.  In Technofórum 2020. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 7--13. ISBN 978-80-552-2166-3. URL: https://ves.uniag.sk/files/pdf/5w10ezco56v6jc4mg99lznpy7pnox7.pdf.
článok v elektronickom zdroji
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020Details
Hodnotenie strát mechanizovaného zberu hrozna
Dočkalik, Martin -- Jobbágy, Ján
Hodnotenie strát mechanizovaného zberu hrozna.  In Technofórum 2020. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 42--46. ISBN 978-80-552-2166-3. URL: https://ves.uniag.sk/files/pdf/5w10ezco56v6jc4mg99lznpy7pnox7.pdf.
článok v elektronickom zdroji
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
Influence of the plough with tekrone mouldboards and landsides on ploughing parameters
Nadykto, Volodymyr -- Kyurchev, Volodymyr -- Bulgakov, Volodymyr -- Findura, Pavol -- Karaiev, Olexander
Influence of the plough with tekrone mouldboards and landsides on ploughing parameters. In Acta technologica agriculturae. 23, 1 (2020), p. 40--45.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Inovácie v oblasti zavlažovania pri aplikovaní širokozáberovej závlahovej techniky
Jobbágy, Ján
Inovácie v oblasti zavlažovania pri aplikovaní širokozáberovej závlahovej techniky. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 12--16. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Research of properties of constant technological track of a bridge-type field machine
Bulgakov, Volodymyr -- Kuvachov, Volodymyr -- Ivanovs, S. -- Nozdrovický, Ladislav -- Korenko, Maroš -- Jobbágy, Ján
Research of properties of constant technological track of a bridge-type field machine.  In Technofórum 2020. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 26--32. ISBN 978-80-552-2166-3. URL: https://ves.uniag.sk/files/pdf/5w10ezco56v6jc4mg99lznpy7pnox7.pdf.
článok v elektronickom zdroji
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Revolučná zmena v kultúre zavlažovania - Valley 365 - je čas vstúpiť do budúcnosti
Michlian, Norbert
Revolučná zmena v kultúre zavlažovania - Valley 365 - je čas vstúpiť do budúcnosti. In Naše pole. 24, 4 (2020), p. 20--21. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Details
Systém zberu údajov pre pásové zavlažovače
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján
Systém zberu údajov pre pásové zavlažovače.  In Technofórum 2020. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 14--19. ISBN 978-80-552-2166-3. URL: https://ves.uniag.sk/files/pdf/5w10ezco56v6jc4mg99lznpy7pnox7.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020
Details
Využitie bezpilotných systémov v praxi
Košánová, Svetlana -- Galambošová, Jana
Využitie bezpilotných systémov v praxi. In Naše pole. 24, 5 (2020), p. 32--34. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details