Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 98

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Agritechnica 2019 predstavuje aktuálne trendy (1. časť)
Ďuďák, Jozef
Agritechnica 2019 predstavuje aktuálne trendy (1. časť). In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 11 (2019), s. 5--9. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Agritechnica 2019 predstavuje aktuálne trendy (2. časť)
Ďuďák, Jozef
Agritechnica 2019 predstavuje aktuálne trendy (2. časť). In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 12 (2019), s. 5--11. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Aktuálne trendy pri vývoji traktorov
Ďuďák, Jozef
Aktuálne trendy pri vývoji traktorov. In Roľnícke noviny. 90, 27 (2019), s. 13--14.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Analiza funkcjonowania systemu pomiarowego pieca indukcyjnego w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej: Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility
Tomasik, Marcin -- Lis, Stanislaw -- Lapczyńska - Kordon, Boguslawa -- Maga, Juraj
Analiza funkcjonowania systemu pomiarowego pieca indukcyjnego w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej: Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility. In Przeglad Elektrotechniczny. 95, 3 (2019), s. 87--90. ISSN 0033-2097.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Analysis of production process
Prístavka, Miroslav -- Hrdá, Veronika -- Beloev, Hristo Ivanov -- Findura, Pavol -- Kročko, Vladimír
Analysis of production process. In Agricultural, forest and transport machinery and technologies. Rousse: Angel Kanchev University of Rousse, 2019, s. 11--17.
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Analysis of quality management system audit in a selected organization
Hrdá, Veronika -- Beloev, Hristo Ivanov -- Findura, Pavol -- Kangalov, Plamen Ganchev -- Filo, Radovan -- Bajus, Peter
Analysis of quality management system audit in a selected organization. In Agricultural, forest and transport machinery and technologies. Rousse: Angel Kanchev University of Rousse, 2019, s. 18--23.
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača: Analysis of work quality of modern wide range line irrigation machine
Rožek, Juraj -- Jobbágy, Ján -- Bartík, Oliver
Analýza kvality práce moderného širokozáberového lineárneho zavlažovača: Analysis of work quality of modern wide range line irrigation machine.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 269--277. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Analýza špeciálnych technológií a strojov na zber konope siatej: Analysis of special technologies and machines for hemp harvesting
Brocka, Benjamín -- Rataj, Vladimír
Analýza špeciálnych technológií a strojov na zber konope siatej: Analysis of special technologies and machines for hemp harvesting.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 10--22. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Analýza vybraných ukazovateľov tukového profilu hovädzieho, jahňacieho a kurčacieho mäsa: Analysis of selected fat profile indicators in beef, lamb and chicken meat
Angelovičová, Mária -- Klimentová, Michaela -- Angelovič, Marek
Analýza vybraných ukazovateľov tukového profilu hovädzieho, jahňacieho a kurčacieho mäsa: Analysis of selected fat profile indicators in beef, lamb and chicken meat.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XVI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 28. - 29. marec 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 165--170. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055219783.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Aplikátory a rozmetadlá priemyselných hnojív
Ďuďák, Jozef
Aplikátory a rozmetadlá priemyselných hnojív. In Roľnícke noviny. 90, 19 (2019), s. 12--14.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Application and evaluation of performance quality of hose-reel irrigation machine
Jobbágy, Ján -- Michlian, Norbert -- Dačanin, Peter -- Rigó, Ivan
Application and evaluation of performance quality of hose-reel irrigation machine. In Acta technologica agriculturae. 22, 4 (2019), s. 109--114. ISSN 1335-2555.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Automatic management of loading thread conveyor
Dančanin, Peter -- Jobbágy, Ján -- Koloman, Krištof -- Mráz, Miroslav
Automatic management of loading thread conveyor. In VOZÁROVÁ, V. -- PETROVIĆ, A. ICYS 2019. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, s. 26--35. ISBN 978-80-552-2003-1.
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Bude orba vždy dôležitou operáciou pri obrábaní pôdy?
Ďuďák, Jozef
Bude orba vždy dôležitou operáciou pri obrábaní pôdy?. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 3 (2019), s. 6--11. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Budúcnosť práce: robotika
Ďuďák, Jozef
Budúcnosť práce: robotika. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 8 (2019), s. 5--9. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Comparison of tribological properties of HCR gears coated by PVD coating TiAIN+DLC in bio-friendly and conventional lubrication environments
Fürstenzeller, Adam -- Tóth, František -- Kadnár, Milan -- Rusnák, Juraj -- Bošanský, Miroslav -- Mráz, Miroslav
Comparison of tribological properties of HCR gears coated by PVD coating TiAIN+DLC in bio-friendly and conventional lubrication environments. In Trudy Odesskogo Politehničeskogo universiteta. 58, 2 (2019), s. 5--14. ISSN 2076-2429.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Comparison of two proximal soil sensing methods to identify soil compaction in a CTF system
Macák, Miroslav -- Rataj, Vladimír -- Galambošová, Jana -- Kosiba, Ján -- Jablonický, Juraj -- Malý, Vlastimil
Comparison of two proximal soil sensing methods to identify soil compaction in a CTF system. In Traktori i pogonske mašine. 24, 1 (2019), s. 30--38. ISSN 0354-9496.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Determining soil compaction at traffic lines with proximal soil sensing
Macák, Miroslav -- Rataj, Vladimír -- Barát, Marek -- Kosiba, Ján -- Galambošová, Jana
Determining soil compaction at traffic lines with proximal soil sensing. In Trends in agricultural engineering 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 341--346. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Doprava a dopravná technika v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 90, 9 (2019), s. 11--12.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Doprava ako súčasť zberu krmovín
Ďuďák, Jozef
Doprava ako súčasť zberu krmovín. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), s. 28--29.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Dopravná technika v poľnohospodárstve - trendy vývoja
Ďuďák, Jozef
Dopravná technika v poľnohospodárstve - trendy vývoja. In AGROmagazín. 21, 11 (2019), s. 30--33. ISSN 1335-2261.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Efektivita mechanizovaného zberu hrozna: Effectivity of mechanized grapes harvesting
Dočkalik, Martin -- Jobbágy, Ján
Efektivita mechanizovaného zberu hrozna: Effectivity of mechanized grapes harvesting.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 57--63. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens
Angelovičová, Mária -- Klimentová, Michaela -- Angelovič, Marek
Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 268--274. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Effect of selected plant preparations containing biologically active compounds on winter rape (Brassica napus L.) yielding
Gugala, Marek -- Sikorska, A. -- Findura, Pavol -- Kapela, Krzysztof -- Malaga-Toboła, Urszula -- Zarzecka, Krystyna -- Domanski, L.
Effect of selected plant preparations containing biologically active compounds on winter rape (Brassica napus L.) yielding. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 2 (2019), s. 2779--2789. ISSN 1589-1623.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of soil conditioning on the moisture content and the salt profile of the soil under irrigation with saline water
Zsembeli, József -- Sinka, Lúcia -- Rivera-Garciá, Arzu -- Czellér, Krisztina -- Tuba, Géza -- Krištof, Koloman -- Findura, Pavol
Effect of soil conditioning on the moisture content and the salt profile of the soil under irrigation with saline water. In Agriculture. 65, 2 (2019), s. 77--87. ISSN 0551-3677.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Elektronické bezpečnostné prvky v konštrukcii obilných kombajnov
Ďuďák, Jozef
Elektronické bezpečnostné prvky v konštrukcii obilných kombajnov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 5 (2019), s. 6--9. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Energy assessment of organic production
Malaga-Toboła, Urszula -- Kwaśniewski, Darius -- Kuboń, Maciej -- Findura, Pavol
Energy assessment of organic production. In Infrastructure and environment. Basel: Springer Nature, 2019, s. 75--83. ISBN 978-3-030-16542-0 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Evaluation of work quality based on the longitudinal irrigation uniformity
Fürstenzeller, Adam -- Jobbágy, Ján -- Mráz, Miroslav -- Kadnár, Milan -- Tóth, František -- Dančanin, Peter
Evaluation of work quality based on the longitudinal irrigation uniformity. In Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. 65, 1 (2019), s. 30--34. ISSN 2603-3704.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Furmani orali v Hruboňove
Ďuďák, Jozef
Furmani orali v Hruboňove. In Roľnícke noviny. 90, 39 (2019), s. 24.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Hnojenie tuhými a tekutými organickými hnojivami
Ďuďák, Jozef
Hnojenie tuhými a tekutými organickými hnojivami. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 7 (2019), s. 5--11. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Hodnotenie kvality práce širokozáberových zavlažovačov T-L = Evaluation of the work quality of T-L wide range irrigation machine
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján -- Michlian, Norbert -- Dančanin, Peter -- Nagy, Jozef
Hodnotenie kvality práce širokozáberových zavlažovačov T-L = Evaluation of the work quality of T-L wide range irrigation machine. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 15--21. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Hodnotenie kvality práce vybraných sejačiek na presnú sejbu = Evaluation of working quality of selected planters
Nagy, Jozef -- Findura, Pavol -- Jobbágy, Ján -- Bartík, Oliver -- Michlian, Norbert -- Rigó, Ivan
Hodnotenie kvality práce vybraných sejačiek na presnú sejbu = Evaluation of working quality of selected planters. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 207--213. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Chemical composition of winter rape seeds depending on the biostimulators used
Gugala, Marek -- Sikorska, A. -- Zarzecka, Krystyna -- Findura, Pavol -- Malaga-Toboła, Urszula
Chemical composition of winter rape seeds depending on the biostimulators used. In Agronomy. 9, 11 (2019), s. 2019. ISBN 2073-4395 online.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Influence of wood anisotropy on its mechanical properties in relation to the scale effect
Malaga-Toboła, Urszula -- Lapka, Mariuzs -- Tabor, Sylwester -- Nieslony, Adam -- Findura, Pavol
Influence of wood anisotropy on its mechanical properties in relation to the scale effect. In International agrophysics. 33, 3 (2019), s. 337--345. ISSN 0236-8722.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Inovačné trendy v technike a technológii
Ďuďák, Jozef
Inovačné trendy v technike a technológii. In Roľnícke noviny. 90, 50 (2019), s. 12--13.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Inspection of the cogwheel using virtual instrumentation
Sidikova, Michaela -- Martinek, Radek -- Ladrova, Martina -- Jaros, Rene -- Bilík, Petr -- Macháček, Zdeněk -- Šnajdr, Lukáš -- Slaný, Vlastimil -- Jobbágy, Ján
Inspection of the cogwheel using virtual instrumentation. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 6 (2019), s. 1493--1501. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Justification of kinematic parameters of coupling for wide-span row-crop unit
Bulgakov, Volodymyr -- Nozdrovický, Ladislav -- Movchan, Vitaliy -- Ihnatiev, Y.I.
Justification of kinematic parameters of coupling for wide-span row-crop unit. In Conserving soils and water. Sofia: Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, 2019, s. 122--124. ISBN 2535-0234 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Komplexný systém monitorovania činnosti závlahovej techniky: úžitkový vzor č. 8579: dátum zápisu 19.8.2019
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján
Komplexný systém monitorovania činnosti závlahovej techniky: úžitkový vzor č. 8579: dátum zápisu 19.8.2019. BARTÍK, O. -- JOBBÁGY, J.
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisovAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Kvalitná sejba - základ bohatej úrody
Ďuďák, Jozef
Kvalitná sejba - základ bohatej úrody. In Repka. 8, (2019), s. 8--9. ISSN 0231-6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Manipulácia s materiálom a jej technické zabezpečenie
Ďuďák, Jozef
Manipulácia s materiálom a jej technické zabezpečenie. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 4 (2019), s. 5--9. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mapovanie priestorovej variability vlastností pôdy a ich využitie
Macák, Miroslav
Mapovanie priestorovej variability vlastností pôdy a ich využitie. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 28--33. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Miešacie zariadenia na rozpustné priemyselné hnojivá priamo v teréne: úžitkový vzor č. 8544: dátum zápisu 19.7.2019
Nagy, Jozef -- Šimončič, Jozef -- Jobbágy, Ján
Miešacie zariadenia na rozpustné priemyselné hnojivá priamo v teréne: úžitkový vzor č. 8544: dátum zápisu 19.7.2019. NAGY, J. -- ŠIMONČIČ, J. -- JOBBÁGY, J.
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisovAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Moderné technológie pre hnojenie repky
Ďuďák, Jozef
Moderné technológie pre hnojenie repky. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), s. 12.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Možnosti zberu, spracovania a využitia slamy
Ďuďák, Jozef
Možnosti zberu, spracovania a využitia slamy. In Roľnícke noviny. 90, 25 (2019), s. 11--12.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mulčovacia technika a jej využitie
Ďuďák, Jozef
Mulčovacia technika a jej využitie. In Roľnícke noviny. 90, 20 (2019), s. 13--14.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mulčovacia technika a jej využitie
Ďuďák, Jozef
Mulčovacia technika a jej využitie. In Roľnícke noviny. 90, 20 (2019), s. 13--14.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Nakladače a ich využitie v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Nakladače a ich využitie v poľnohospodárstve. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 10 (2019), s. 5--9. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Návrh softvérového vybavenia pre hodnotenie kvality práce zavlažovačov = Design of software equipment for evaluation quality of work of irrigation machine
Bartík, Oliver -- Jobbágy, Ján
Návrh softvérového vybavenia pre hodnotenie kvality práce zavlažovačov = Design of software equipment for evaluation quality of work of irrigation machine. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 7--14. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Odkladnica z elementami funkcjonalnymi: przemyslowegij wzor č. 430393, opublikowany 26.6.2019
Gugala, Marek -- Zarzecka, Krystyna -- Kapela, Krzysztof -- Niewęgłowski, Marek -- Malaga-Toboła, Urszula -- Findura, Pavol -- Koc, Grzegorz -- Sikorska, A.
Odkladnica z elementami funkcjonalnymi: przemyslowegij wzor č. 430393, opublikowany 26.6.2019. GUGALA, M. -- ZARZECKA, K. -- KAPELA, K. -- NIEWĘGŁOWSKI, M. -- MALAGA-TOBOŁA, U. -- FINDURA, P. -- KOC, G. -- SIKORSKA, A.
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisovAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Ochrana operátora v poľnohospodárskom terénnom vozidle pred nežiadúcimi vibráciami = Protection of agricultural off-road vehicle´s operator against the spurious vibrations
Rédl, Jozef -- Jobbágy, Ján
Ochrana operátora v poľnohospodárskom terénnom vozidle pred nežiadúcimi vibráciami = Protection of agricultural off-road vehicle´s operator against the spurious vibrations. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 241--246. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Optimisation of osmotic dehydration of plums = Optymalizacja procesu odwaniania osmotycznego sliwek
Ponjičan, Ondrej -- Sedlar, A. D. -- Findura, Pavol -- Szparaga, Agnieszka -- Kocira, Slawomir
Optimisation of osmotic dehydration of plums = Optymalizacja procesu odwaniania osmotycznego sliwek. In Agricultural engineering. 23, 1 (2019), s. 69--79. ISSN 2083-1587.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Oráči napriek nástrahám pôdu úspešne zorali
Ďuďák, Jozef
Oráči napriek nástrahám pôdu úspešne zorali. In Roľnícke noviny. 90, 28 (2019), s. 19.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Orať alebo kypriť pôdu
Ďuďák, Jozef
Orať alebo kypriť pôdu. In Roľnícke noviny. 90, 38 (2019), s. 10--11.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Postrekovače a ich konštrukčné prvky
Ďuďák, Jozef
Postrekovače a ich konštrukčné prvky. In Roľnícke noviny. 90, 15 (2019), s. 10.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Presné poľnohospodárstvo
Rataj, Vladimír
Presné poľnohospodárstvo. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 4--5. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Presné poľnohospodárstvo - slovenská súčasnosť a perspektíva
Rataj, Vladimír -- Galambošová, Jana -- Macák, Miroslav
Presné poľnohospodárstvo - slovenská súčasnosť a perspektíva. In Roľnícke noviny. 90, 30 (2019), s. 22.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Presné poľnohospodárstvo a klimatické zmeny
Rataj, Vladimír -- Galambošová, Jana -- Macák, Miroslav
Presné poľnohospodárstvo a klimatické zmeny. In Životné prostredie. 53, 2 (2019), s. 108--115. ISSN 0044-4863.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Prevádzka čelných nakladačov v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 90, 16 (2019), s. 11--12.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Priemyselné revolúcie a poľnohospodárstvo
Ďuďák, Jozef
Priemyselné revolúcie a poľnohospodárstvo. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 9 (2019), s. 5--9. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Problémy s obnovou techniky pretrvávajú
Ďuďák, Jozef
Problémy s obnovou techniky pretrvávajú. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 5 (2019), s. 4--5. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Realizácia modernej závlahovej sústavy vo vybranom podniku = Realization of the modern irrigation system in the selected company
Michlian, Norbert -- Jobbágy, Ján -- Dančanin, Peter -- Bartík, Oliver -- Rigó, Ivan
Realizácia modernej závlahovej sústavy vo vybranom podniku = Realization of the modern irrigation system in the selected company. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 199--206. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Review: Soil compaction and controlled traffic farming in arable and grass cropping systems
Antille, Diogenes L. -- Galambošová, Jana -- Botta, G. F. -- Rataj, Vladimír -- Macák, Miroslav -- Tullberg, Jeff N. -- Chamen, William C. T. -- White, D.R. -- Misiewicz, Paula -- Hngreaves, P.R. -- Bienvenido, J.F. -- Godwin, Richard John
Review: Soil compaction and controlled traffic farming in arable and grass cropping systems. In Agronomy Research. 17, 3 (2019), s. 653--682. ISSN 1406-894X.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Riadený pohyb strojov po poli
Rataj, Vladimír
Riadený pohyb strojov po poli. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 14--19. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia
Jobbágy, Ján
Rozvoj závlah, podpora a možnosti jej uplatnenia. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 3 (2019), s. 26--31. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Sejačky na presnú sejbu jarných plodín
Ďuďák, Jozef
Sejačky na presnú sejbu jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), s. 11--12.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín
Ďuďák, Jozef
Sejačky pre presnú sejbu jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), s. 12--13.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Silónový rozstrekovač s rotačným pracovným ústrojenstvom: úžitkový vzor č. 8545: dátum zápisu 19.7.2019
Dančanin, Peter -- Jobbágy, Ján
Silónový rozstrekovač s rotačným pracovným ústrojenstvom: úžitkový vzor č. 8545: dátum zápisu 19.7.2019. DANČANIN, P. -- JOBBÁGY, J.
patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisovAutorské osvedčenia, patenty, objavy2019Podrobnosti
Spôsoby navigácie strojových súprav
Ďuďák, Jozef
Spôsoby navigácie strojových súprav. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 6 (2019), s. 6--9. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Sugar beets grown in the one and two-step strip-tillage system at different soil cultivation depths
Mioduszewska, Natalia -- Maga, Juraj -- Findura, Pavol -- Urbanovičová, Oľga -- Pilarski, Krzysztof -- Przybyl, Jacek
Sugar beets grown in the one and two-step strip-tillage system at different soil cultivation depths. In Farm machinery and processes management in sustainable agriculture - FMPMSA. Radom: Instytut Naukowo-wydawniczy "Spatium", 2019, s. 49--54. ISBN 978-83-66017-74-0 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Survivability of probiotic bacteria in model systems of non-fermented and fermented coconut and hemp milks
Szparaga, Agnieszka -- Tabor, Sylwester -- Kocira, Slawomir -- Czerwińska, Ewa -- Kuboń, Maciej -- Płóciennik, Bartosz -- Findura, Pavol
Survivability of probiotic bacteria in model systems of non-fermented and fermented coconut and hemp milks. In Sustainability. 11, 21 (2019), s. 21. ISSN 2071-1050.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Technika pre chemickú ochranu rastlín
Ďuďák, Jozef
Technika pre chemickú ochranu rastlín. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 2 (2019), s. 5--9. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Technika pre zber kukurice na siláž
Ďuďák, Jozef
Technika pre zber kukurice na siláž. In Roľnícke noviny. 90, 36 (2019), s. 11--12.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Technika v biosystémoch
Angelovič, Marek -- Jobbágy, Ján -- Findura, Pavol
Technika v biosystémoch. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 207 s. ISBN 978-80-552-2065-9.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Technika v biosystémoch
Angelovič, Marek -- Jobbágy, Ján -- Findura, Pavol
Technika v biosystémoch. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 207 s. ISBN 978-80-552-2065-9.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Technological possibilities if t he waste recycling the chosen sorting parameters analysis
Donoval, Zdenek -- Procházka, Róbert -- Korenko, Maroš -- Findura, Pavol -- Rigo, Ivan
Technological possibilities if t he waste recycling the chosen sorting parameters analysis. In Agricultural, forest and transport machinery and technologies. Rousse: Angel Kanchev University of Rousse, 2019, s. 44--51.
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Technológie obrábania pôdy s orbou a bez orby
Ďuďák, Jozef
Technológie obrábania pôdy s orbou a bez orby. In AGROmagazín. 21, 9 (2019), s. 30--31. ISSN 1335-2261.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
The effect of post-harvest processing in model line at food maize grains external and internal quality
Angelovič, Marek -- Krištof, Koloman -- Angelovič, Michal -- Jobbágy, Ján
The effect of post-harvest processing in model line at food maize grains external and internal quality. In Trends in agricultural engineering 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 32--39. ISBN 978-80-213-2953-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
The influence of drying temperature and moisture of corn seeds planted on their damage = Wplyw temperatury suszenia i wilgotnosci nasion kukurydzy na ich uszkodzenie
Bajus, Peter -- Mráz, Miroslav -- Rigó, Ivan -- Findura, Pavol -- Fürstenzeller, Adam -- Kielbasa, Pawel -- Malaga-Toboła, Urszula
The influence of drying temperature and moisture of corn seeds planted on their damage = Wplyw temperatury suszenia i wilgotnosci nasion kukurydzy na ich uszkodzenie. In Agricultural engineering. 23, 1 (2019), s. 5--12. ISSN 2083-1587.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora
Ďuďák, Jozef
Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora. In Roľnícke noviny. 90, 12 (2019), s. 12--13.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora
Ďuďák, Jozef
Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora. In Roľnícke noviny. 90, 12 (2019), s. 12--13.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Trendy pri vývoji traktorov
Ďuďák, Jozef
Trendy pri vývoji traktorov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 22, 1 (2019), s. 5--9. ISSN 1335-6178.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Trendy v konštrukcii a výbave traktorov
Ďuďák, Jozef
Trendy v konštrukcii a výbave traktorov. In Roľnícke noviny. 90, 41 (2019), s. 12--13.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Trendy vývoja miešacích a kŕmnych vozov
Ďuďák, Jozef
Trendy vývoja miešacích a kŕmnych vozov. In Roľnícke noviny. 90, 49 (2019), s. 13--14.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Trendy vývoja obilných kombajnov
Ďuďák, Jozef
Trendy vývoja obilných kombajnov. In Roľnícke noviny. 90, 31 (2019), s. 11--12.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Use of information systems to support decision making according to analysis machines
Mráz, Miroslav -- Urbanovičová, Oľga -- Findura, Pavol -- Prístavka, Miroslav
Use of information systems to support decision making according to analysis machines. In Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. 56, 2 (2019), s. 59--62. ISSN 2603-3704.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Using QFD method in quality management of brewing industry
Savov, Radovan -- Prístavka, Miroslav -- Findura, Pavol
Using QFD method in quality management of brewing industry. In Teka. 19, 1 (2019), s. 37--48. ISSN 1641-7739.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Úspešné tretie pokračovanie Majstrovstiev Požitavia v orbe
Ďuďák, Jozef
Úspešné tretie pokračovanie Majstrovstiev Požitavia v orbe. In Roľnícke noviny. 90, 36 (2019), s. 20.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Variabilná aplikácia dusíkatých hnojív na základe informácií získaných proximálnym snímaním porastu
Galambošová, Jana
Variabilná aplikácia dusíkatých hnojív na základe informácií získaných proximálnym snímaním porastu. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 20--23. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv poľnohospodárskej techniky na utláčanie pôdy
Barát, Marek -- Rataj, Vladimír
Vplyv poľnohospodárskej techniky na utláčanie pôdy. Záverečná práca. 2019. 121 s.
záverečná prácaDizertačné a habilitačné práce2019Podrobnosti
Vplyv vstupného materiálu na efektivitu práce vybranej kogeneračnej jednotky = The impact of entry material on working efficiency of selected cogeneration unit
Dančanin, Peter -- Bačiak, Miroslav -- Jobbágy, Ján -- Nagy, Jozef -- Rigó, Ivan -- Bartík, Oliver
Vplyv vstupného materiálu na efektivitu práce vybranej kogeneračnej jednotky = The impact of entry material on working efficiency of selected cogeneration unit. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 51--57. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vplyv vstupných parametrov nastavenia mikropostrekovačov na výslednú kvalitu práce: vedecká monografia
Jobbágy, Ján -- Bleho, Henrich
Vplyv vstupných parametrov nastavenia mikropostrekovačov na výslednú kvalitu práce: vedecká monografia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 134 s. ISBN 978-80-552-2044-4.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Vplyv zmeny prietoku na efektivitu tepelného doskového výmenníka: The effects of change flow in the heat plate exchanger efficiency
Števiar, Juraj -- Dančanin, Peter -- Jobbágy, Ján
Vplyv zmeny prietoku na efektivitu tepelného doskového výmenníka: The effects of change flow in the heat plate exchanger efficiency.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 307--315. ISBN 978-80-552-1992-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Výber "obutia" pre mobilnú techniku
Ďuďák, Jozef
Výber "obutia" pre mobilnú techniku. In Roľnícke noviny. 90, 46 (2019), s. 11--12.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vybrané aspekty čistenia pri pozberovej úprave plodín = Selected aspects of cleaning for post-harvest treatment of crops
Rigó, Ivan -- Jobbágy, Ján -- Dančanin, Peter -- Nagy, Jozef -- Michlian, Norbert
Vybrané aspekty čistenia pri pozberovej úprave plodín = Selected aspects of cleaning for post-harvest treatment of crops. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 225--232. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).
článok v zborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Využitie navigačných systémov v presnom poľnohospodárstve
Macák, Miroslav
Využitie navigačných systémov v presnom poľnohospodárstve. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 6--11. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vývoj traktorov a efektívnosť ich prevádzky
Ďuďák, Jozef
Vývoj traktorov a efektívnosť ich prevádzky. In Roľnícke noviny. 90, 5 (2019), s. 13--14.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zakladanie porastov a sejacie stroje
Ďuďák, Jozef
Zakladanie porastov a sejacie stroje. In Roľnícke noviny. 90, 47 (2019), s. 11--12.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík manipulátora = Evaluation of safety characteristic of the telescopic handlers
Jobbágy, Ján -- Demovič, Roland -- Rédl, Jozef
Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík manipulátora = Evaluation of safety characteristic of the telescopic handlers. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 133--139. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).
článok v zborníkuPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Žacie stroje, obracače a zhrňovače krmovín
Ďuďák, Jozef
Žacie stroje, obracače a zhrňovače krmovín. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), s. 10--11.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti