Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ĎUĎÁK, J. Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora. In Roľnícke noviny. 90, 12 (2019), s. 12--13.

Originální název: Traktor vyberáme aj podľa výkonu motora
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. (100%)
Pracoviště: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 90
Číslo periodika v rámci svazku: 12
Rok vydání: 2019
Od strany: 12
Do strany: 13
Počet stran: 2
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: motory, poľnohospodárska technika, traktory, výkon motora
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Poslední změna: 15.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Roľnícke noviny..

Originální název: Roľnícke noviny
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 15.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)