Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ANGELOVIČOVÁ, M. -- KLIMENTOVÁ, M. -- ANGELOVIČ, M. Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 268--274. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens
Autor: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc. (34%)
Ing. Michaela Klimentová, PhD. (33%)
doc. Ing. Marek Angelovič, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 13
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 268
Do strany: 274
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: brojlery, mastné kyseliny, kŕmne zmesi, svaly, potravinové doplnky
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Potravinárstvo
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)