Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ANTILLE, D L. -- GALAMBOŠOVÁ, J. -- BOTTA, G F. -- RATAJ, V. -- MACÁK, M. -- TULLBERG, J N. -- CHAMEN, W C T. -- WHITE, D. -- MISIEWICZ, P. -- HNGREAVES, P. -- BIENVENIDO, J. -- GODWIN, R J. Review: Soil compaction and controlled traffic farming in arable and grass cropping systems. In Agronomy Research. 17, 3 (2019), s. 653--682. ISSN 1406-894X.

Originálny názov: Review: Soil compaction and controlled traffic farming in arable and grass cropping systems
Autor: Diogenes L. Antille (10%)
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (10%)
G. F. Botta (10%)
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (10%)
Ing. Miroslav Macák, PhD. (10%)
Jeff N. Tullberg (10%)
William C. T. Chamen (10%)
D.R. White (10%)
Paula Misiewicz (5%)
P.R. Hngreaves (5%)
J.F. Bienvenido (5%)
Richard John Godwin (5%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Agronomy Research
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 17
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania: 2019
Od strany: 653
Do strany: 682
Počet strán: 30
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: orná pôda, pôdy, pôdna kohézia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agronomy Research. Tartu: ISSN 1406-894X.

Originálny názov: Agronomy Research
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1406-894X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Tartu
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)