Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PONJIČAN, O. -- SEDLAR, A D. -- FINDURA, P. -- SZPARAGA, A. -- KOCIRA, S. Optimisation of osmotic dehydration of plums = Optymalizacja procesu odwaniania osmotycznego sliwek. In Agricultural engineering. 23, 1 (2019), s. 69--79. ISSN 2083-1587.

Originálny názov: Optimisation of osmotic dehydration of plums = Optymalizacja procesu odwaniania osmotycznego sliwek
Autor: Ondrej Ponjičan (20%)
A. D. Sedlar (20%)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (20%)
Agnieszka Szparaga (20%)
Slawomir Kocira (20%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Agricultural engineering
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 23
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 69
Do strany: 79
Počet strán: 11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dehydratácia, kinetika, osmotická adjustácia, slivky
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agricultural engineering. Krakow: ISSN 2083-1587.

Originálny názov: Agricultural engineering
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2083-1587
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Krakow
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)