Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BAJUS, P. -- MRÁZ, M. -- RIGÓ, I. -- FINDURA, P. -- FÜRSTENZELLER, A. -- KIELBASA, P. -- MALAGA-TOBOŁA, U. The influence of drying temperature and moisture of corn seeds planted on their damage = Wplyw temperatury suszenia i wilgotnosci nasion kukurydzy na ich uszkodzenie. In Agricultural engineering. 23, 1 (2019), s. 5--12. ISSN 2083-1587.

Originálny názov: The influence of drying temperature and moisture of corn seeds planted on their damage = Wplyw temperatury suszenia i wilgotnosci nasion kukurydzy na ich uszkodzenie
Autor: Ing. Peter Bajus (16%)
Ing. Miroslav Mráz, PhD. (14%)
Ing. Ivan Rigó (14%)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (14%)
Ing. Adam Fürstenzeller, PhD. (14%)
Pawel Kielbasa (14%)
Urszula Malaga-Toboła (14%)
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov
Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Agricultural engineering
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 23
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 5
Do strany: 12
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vlhkosť zrna, sušenie, vlhkosť, poškodenie zrna, semená, teploty
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Bajus
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agricultural engineering. Krakow: ISSN 2083-1587.

Originálny názov: Agricultural engineering
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2083-1587
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Krakow
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)