Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GUGALA, M. -- SIKORSKA, A. -- FINDURA, P. -- KAPELA, K. -- MALAGA-TOBOŁA, U. -- ZARZECKA, K. -- DOMANSKI, L. Effect of selected plant preparations containing biologically active compounds on winter rape (Brassica napus L.) yielding. In Applied Ecology and Environmental Research. 17, 2 (2019), s. 2779--2789. ISSN 1589-1623.

Originálny názov: Effect of selected plant preparations containing biologically active compounds on winter rape (Brassica napus L.) yielding
Autor: Marek Gugala (16%)
A. Sikorska (14%)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (14%)
Krzysztof Kapela (14%)
Urszula Malaga-Toboła (14%)
Krystyna Zarzecka (14%)
L. Domanski (14%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Applied Ecology and Environmental Research
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 17
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2019
Od strany: 2779
Do strany: 2789
Počet strán: 11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: repka ozimná, biostimulátory (rastu rastlín), úrodotvorné prvky
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Applied Ecology and Environmental Research. Budapest: ISSN 1589-1623.

Originálny názov: Applied Ecology and Environmental Research
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1589-1623
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Budapest
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)