Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOMASIK, M. -- LIS, S. -- LAPCZYŃSKA - KORDON, B. -- MAGA, J. Analiza funkcjonowania systemu pomiarowego pieca indukcyjnego w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej: Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility. In Przeglad Elektrotechniczny. 95, 3 (2019), s. 87--90. ISSN 0033-2097.

Originálny názov: Analiza funkcjonowania systemu pomiarowego pieca indukcyjnego w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej: Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility
Anglický názov: Analysis of the operation of the induction furnace-measurement system in the context of electromagnetic compatibility
Autor: Marcin Tomasik (25%)
Stanislaw Lis (25%)
Boguslawa Lapczyńska - Kordon (25%)
doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (25%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Przeglad Elektrotechniczny
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 95
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania: 2019
Od strany: 87
Do strany: 90
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: poľština
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: meranie teploty, elektromagnetizmus, indukcia (fyzika), elektrické merania, rezistencia, elektromagnetická indukcia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Przeglad Elektrotechniczny. Warszawa Wydawnictwo SIGMA-NOT: ISSN 0033-2097.

Originálny názov: Przeglad Elektrotechniczny
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0033-2097
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Warszawa Wydawnictwo SIGMA-NOT
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 10.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)