Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RATAJ, V. -- GALAMBOŠOVÁ, J. -- MACÁK, M. Presné poľnohospodárstvo - slovenská súčasnosť a perspektíva. In Roľnícke noviny. 90, 30 (2019), s. 22.

Originální název: Presné poľnohospodárstvo - slovenská súčasnosť a perspektíva
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (34%)
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (33%)
Ing. Miroslav Macák, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 90
Číslo periodika v rámci svazku: 30
Rok vydání: 2019
Od strany: 22
Do strany: 22
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: efektívnosť výroby, ekonomika, perspektíva, presné poľnohospodárstvo
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Poslední změna: 15.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Roľnícke noviny..

Originální název: Roľnícke noviny
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 15.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)