Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RATAJ, V. -- GALAMBOŠOVÁ, J. -- MACÁK, M. Presné poľnohospodárstvo - slovenská súčasnosť a perspektíva. In Roľnícke noviny. 90, 30 (2019), s. 22. ISBN 0231– 6617.

Originálny názov: Presné poľnohospodárstvo - slovenská súčasnosť a perspektíva
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. (34%)
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD. (33%)
Ing. Miroslav Macák, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 90
Číslo periodika v rámci zväzku: 30
Rok vydania: 2019
Od strany: 22
Do strany: 22
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: efektívnosť výroby, ekonomika, perspektíva, presné poľnohospodárstvo
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Roľnícke noviny. Nitra: ISBN 0231– 6617.

Originálny názov: Roľnícke noviny
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISBN: 0231– 6617
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)