Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTEVIAR, J. -- DANČANIN, P. -- JOBBÁGY, J. Vplyv zmeny prietoku na efektivitu tepelného doskového výmenníka: The effects of change flow in the heat plate exchanger efficiency.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 307--315. ISBN 978-80-552-1992-9.

Originální název: Vplyv zmeny prietoku na efektivitu tepelného doskového výmenníka: The effects of change flow in the heat plate exchanger efficiency
Anglický název: The effects of change flow in the heat plate exchanger efficiency
Autor: Juraj Števiar (34%)
Ing. Peter Dančanin (33%)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Rok zveřejnění: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 307
Do strany: 315
Počet stran: 9
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova: slovenština: jednotky kogeneračné, výmenníky tepla, bioplyn
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Peter Dančanin
Poslední změna: 18.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

KOSIBA, J. -- ADAMOVSKÝ, F. -- KÓSA, P. -- KIŠEV, M. Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-1992-9.

Originální název: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve
Anglický název:
Editor: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (25%)
Ing. František Adamovský, PhD. (25%)
Ing. Patrik Kósa (25%)
Ing. Marián Kišev (25%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-552-1992-9
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna: 18.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)