Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MACÁK, M. Mapovanie priestorovej variability vlastností pôdy a ich využitie. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 28--33. ISSN 1335-2466.

Originální název: Mapovanie priestorovej variability vlastností pôdy a ich využitie
Anglický název:
Autor: Ing. Miroslav Macák, PhD. (100%)
Pracoviště: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Naše pole
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 23
Číslo periodika v rámci svazku: 9
Rok vydání: 2019
Od strany: 28
Do strany: 33
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: pôda, vlastnosti pôd, vzorkovanie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Macák, PhD.
Poslední změna: 22.02.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Naše pole. ISSN 1335-2466.

Originální název: Naše pole
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1335-2466
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel: Združenie Naše pole
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 22.02.2020 22:21 (Import dat z knihovny)