Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MACÁK, M. Využitie navigačných systémov v presnom poľnohospodárstve. In Naše pole. 23, 9 (2019), s. 6--11. ISSN 1335-2466.

Originálny názov: Využitie navigačných systémov v presnom poľnohospodárstve
Anglický názov:
Autor: Ing. Miroslav Macák, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Naše pole
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 23
Číslo periodika v rámci zväzku: 9
Rok vydania: 2019
Od strany: 6
Do strany: 11
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: poľnohospodárska technika, presné poľnohospodárstvo, pracovné operácie, navigácia, analógové systémy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Macák, PhD.
Posledná zmena: 11.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Naše pole. Lužianky: ISSN 1335-2466.

Originálny názov: Naše pole
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-2466
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Lužianky
Vydavateľ: Združenie Naše pole
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 11.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)