Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALAGA-TOBOŁA, U. -- LAPKA, M. -- TABOR, S. -- NIESLONY, A. -- FINDURA, P. Influence of wood anisotropy on its mechanical properties in relation to the scale effect. In International agrophysics. 33, 3 (2019), s. 337--345. ISSN 0236-8722.

Originálny názov: Influence of wood anisotropy on its mechanical properties in relation to the scale effect
Autor: Urszula Malaga-Toboła (20%)
Mariuzs Lapka (20%)
Sylwester Tabor (20%)
Adam Nieslony (20%)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: International agrophysics
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 33
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania: 2019
Od strany: 337
Do strany: 345
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fyzikálne vlastnosti materiálov, drevo, fyzikálne vlastnosti, fyzikálno-mechanické vlastnosti, anizotropia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

International agrophysics. Lublin: ISSN 0236-8722.

Originálny názov: International agrophysics
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0236-8722
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Lublin
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 21.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)