Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MRÁZ, M. -- URBANOVIČOVÁ, O. -- FINDURA, P. -- PRÍSTAVKA, M. Use of information systems to support decision making according to analysis machines. In Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. 56, 2 (2019), s. 59--62. ISSN 2603-3704.

Originálny názov: Use of information systems to support decision making according to analysis machines
Autor: Ing. Miroslav Mráz, PhD. (25%)
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD. (25%)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (25%)
Ing. Miroslav Prístavka, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Mechanization in agriculture & Conserving of the resources
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 56
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2019
Od strany: 59
Do strany: 62
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: informačné a komunikačné technológie, rozhodovanie, poľnohospodárska technika, stroje
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Mráz, PhD.
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. Sofia: ISSN 2603-3704.

Originálny názov: Mechanization in agriculture & Conserving of the resources
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2603-3704
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Sofia
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)