Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Miešacie zariadenia na rozpustné priemyselné hnojivá priamo v teréne: úžitkový vzor č. 8544: dátum zápisu 19.7.2019. NAGY, J. -- ŠIMONČIČ, J. -- JOBBÁGY, J.

Originálny názov: Miešacie zariadenia na rozpustné priemyselné hnojivá priamo v teréne: úžitkový vzor č. 8544: dátum zápisu 19.7.2019
Anglický názov:
Autor: Ing. Jozef Nagy (34%)
Jozef Šimončič (33%)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
Číslo patentu:
Názov vydavateľa:
Miesto vydania: Banská Bystrica
Názov vlastníka:
Dátum registrácie:
Spôsob využitia:
Povinnosť licencie:
Licenčný poplatok:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: konštrukcia (technika), čerpadlá, priemyselné hnojivá, miešadlá
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Nagy
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)