Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARTÍK, O. -- JOBBÁGY, J. Návrh softvérového vybavenia pre hodnotenie kvality práce zavlažovačov = Design of software equipment for evaluation quality of work of irrigation machine. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 7--14. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).

Originálny názov: Návrh softvérového vybavenia pre hodnotenie kvality práce zavlažovačov = Design of software equipment for evaluation quality of work of irrigation machine
Anglický názov: Design of software equipment for evaluation quality of work of irrigation machine
Autor: Ing. Oliver Bartík (50%)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 7
Do strany: 14
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: zavlažovače, závlahové systémy, zavlažovanie, závlahová dávka, softvér
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Oliver Bartík
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).

Originálny názov: Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-228-3168-0 (brož.)
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
Miesto vydania: Zvolen
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)