Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAGY, J. -- FINDURA, P. -- JOBBÁGY, J. -- BARTÍK, O. -- MICHLIAN, N. -- RIGÓ, I. Hodnotenie kvality práce vybraných sejačiek na presnú sejbu = Evaluation of working quality of selected planters. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 207--213. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).

Originálny názov: Hodnotenie kvality práce vybraných sejačiek na presnú sejbu = Evaluation of working quality of selected planters
Anglický názov: Evaluation of working quality of selected planters
Autor: Ing. Jozef Nagy (17%)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (17%)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (17%)
Ing. Oliver Bartík (17%)
Ing. Norbert Michlian (17%)
Ing. Ivan Rigó (15%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 207
Do strany: 213
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sejačky, pestovateľská technológia, presné poľnohospodárstvo, výkonnosť (technika)
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Nagy
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).

Originálny názov: Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-228-3168-0 (brož.)
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
Miesto vydania: Zvolen
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)