Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RIGÓ, I. -- JOBBÁGY, J. -- DANČANIN, P. -- NAGY, J. -- MICHLIAN, N. Vybrané aspekty čistenia pri pozberovej úprave plodín = Selected aspects of cleaning for post-harvest treatment of crops. In Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 225--232. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).

Originálny názov: Vybrané aspekty čistenia pri pozberovej úprave plodín = Selected aspects of cleaning for post-harvest treatment of crops
Anglický názov: Selected aspects of cleaning for post-harvest treatment of crops
Autor: Ing. Ivan Rigó (20%)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (20%)
Ing. Peter Dančanin (20%)
Ing. Jozef Nagy (20%)
Ing. Norbert Michlian (20%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 225
Do strany: 232
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: poľnohospodárska technika, zrno, pozberové zariadenia, čistenie osiva, úprava poľnohospodárskych produktov
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ivan Rigó
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2019. ISBN 978-80-228-3168-0 (brož.).

Originálny názov: Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-228-3168-0 (brož.)
Vydavateľ: Technická univerzita vo Zvolene
Miesto vydania: Zvolen
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)