Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JOBBÁGY, J. -- DEMOVIČ, R. -- RÉDL, J. Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík manipulátora = Evaluation of safety characteristic of the telescopic handlers. In Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019, s. 133--139. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).

Originálny názov: Zhodnotenie bezpečnostných charakteristík manipulátora = Evaluation of safety characteristic of the telescopic handlers
Anglický názov: Evaluation of safety characteristic of the telescopic handlers
Autor: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (34%)
Roland Demovič (33%)
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov
Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 133
Do strany: 139
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: teleskopické manipulátory, riziko, manipulačná technika, bezpečnosť práce, hodnotenie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť. Košice: Technická univerzita, 2019. ISBN 978-80-553-3289-5 (brož.).

Originálny názov: Bezpečnosť - kvalita - spoľahlivosť
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-553-3289-5 (brož.)
Vydavateľ: Technická univerzita
Miesto vydania: Košice
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 13.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)