Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Komplexný systém monitorovania činnosti závlahovej techniky: úžitkový vzor č. 8579: dátum zápisu 19.8.2019. BARTÍK, O. -- JOBBÁGY, J.

Originálny názov: Komplexný systém monitorovania činnosti závlahovej techniky: úžitkový vzor č. 8579: dátum zápisu 19.8.2019
Anglický názov:
Autor: Ing. Oliver Bartík (50%)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
Číslo patentu:
Názov vydavateľa:
Miesto vydania: Banská Bystrica
Názov vlastníka:
Dátum registrácie:
Spôsob využitia:
Povinnosť licencie:
Licenčný poplatok:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: monitorovanie, technika závlahová, závlahové systémy, zber dát, výkonnosť (technika)
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Oliver Bartík
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)