Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Silónový rozstrekovač s rotačným pracovným ústrojenstvom: úžitkový vzor č. 8545: dátum zápisu 19.7.2019. DANČANIN, P. -- JOBBÁGY, J.

Originálny názov: Silónový rozstrekovač s rotačným pracovným ústrojenstvom: úžitkový vzor č. 8545: dátum zápisu 19.7.2019
Anglický názov:
Autor: Ing. Peter Dančanin (50%)
doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
Číslo patentu:
Názov vydavateľa:
Miesto vydania: Banská Bystrica
Názov vlastníka:
Dátum registrácie:
Spôsob využitia:
Povinnosť licencie:
Licenčný poplatok:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: konštrukcia (technika), zavlažovače, závlahové systémy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Dančanin
Posledná zmena: 19.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)