Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GUGALA, M. -- SIKORSKA, A. -- ZARZECKA, K. -- FINDURA, P. -- MALAGA-TOBOŁA, U. Chemical composition of winter rape seeds depending on the biostimulators used. In Agronomy. 9, 11 (2019), s. 2019. ISBN 2073-4395 online.

Originálny názov: Chemical composition of winter rape seeds depending on the biostimulators used
Autor: Marek Gugala (20%)
A. Sikorska (20%)
Krystyna Zarzecka (20%)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (20%)
Urszula Malaga-Toboła (20%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Agronomy
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci zväzku: 11
Rok vydania: 2019
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: repka ozimná, biostimulátory (rastu rastlín), chemické zloženie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agronomy. Basel: ISBN 2073-4395 online.

Originálny názov: Agronomy
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISBN: 2073-4395 online
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)