Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZPARAGA, A. -- TABOR, S. -- KOCIRA, S. -- CZERWIŃSKA, E. -- KUBOŃ, M. -- PŁÓCIENNIK, B. -- FINDURA, P. Survivability of probiotic bacteria in model systems of non-fermented and fermented coconut and hemp milks. In Sustainability. 11, 21 (2019), s. 21. ISSN 2071-1050.

Originálny názov: Survivability of probiotic bacteria in model systems of non-fermented and fermented coconut and hemp milks
Autor: Agnieszka Szparaga (16%)
Sylwester Tabor (14%)
Slawomir Kocira (14%)
Ewa Czerwińska (14%)
Maciej Kuboń (14%)
Bartosz Płóciennik (14%)
prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD. (14%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Sustainability
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 11
Číslo periodika v rámci zväzku: 21
Rok vydania: 2019
Od strany: 21
Do strany: 21
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mlieka netradičné, probiotiká, mlieko kokosové, probiotické mliečne výrobky, mlieko konopné, fermentované mliečne výrobky
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sustainability. Basel: ISSN 2071-1050.

Originálny názov: Sustainability
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2071-1050
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)