Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JOBBÁGY, J. -- MICHLIAN, N. -- DAČANIN, P. -- RIGÓ, I. Application and evaluation of performance quality of hose-reel irrigation machine. In Acta technologica agriculturae. 22, 4 (2019), s. 109--114.

Originálny názov: Application and evaluation of performance quality of hose-reel irrigation machine
Autor: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD. (25%)
Ing. Norbert Michlian (25%)
Peter Dačanin (25%)
Ing. Ivan Rigó (25%)
Pracovisko: Katedra strojov a výrobných biosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta technologica agriculturae
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 22
Číslo periodika v rámci zväzku: 4
Rok vydania: 2019
Od strany: 109
Do strany: 114
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, závlahy, závlahové systémy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Acta technologica agriculturae. Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018.

Originálny názov: Acta technologica agriculturae
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)