Department of building equipment and technology safety (TF) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 13

Publications
Type of result
Description KPČ
YearDetails
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku = Noise and light analysis in the selected manufacturing company
Szentesi, Maroš -- Balková, Milada -- Žitňák, Miroslav
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku = Noise and light analysis in the selected manufacturing company.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 300--309. ISBN 978-80-552-2167-0. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku: Noise and light analysis in the selected manufacturing company
Szentesi, Maroš -- Balková, Milada -- Žitňák, Miroslav
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku: Noise and light analysis in the selected manufacturing company.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 300--309. ISBN 978-80-552-2167-0.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020Details
Analýza vlhkosti tuhých biopalív pre výrobu elektrickej energie a tepla vo vybranom podniku: Humidity analysis of solid biofuels forelectricity and heat generation in the selected company
Lüttmerding, Gabriel -- Gálik, Roman
Analýza vlhkosti tuhých biopalív pre výrobu elektrickej energie a tepla vo vybranom podniku: Humidity analysis of solid biofuels forelectricity and heat generation in the selected company.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 216--223. ISBN 978-80-552-2167-0.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra
Holotová, Mária -- Holota, Tomáš -- Košičiarová, Ingrida -- Kádeková, Zdenka -- Poláček, Miroslav
Hodnotenie životného štýlu študentov ana Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 39--61. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Bike sharing: as urban transport solution in a small city
Holotová, Mária -- Kádeková, Zdenka -- Holota, Tomáš -- Nagyová, Ľudmila
Bike sharing: as urban transport solution in a small city. In: Mobility internet of things 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 137--152. ISBN 978-3-030-30910-7 (brož.).
chapter in a book
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
2020
Details
Evaluation of the teaching quality of selected subject at SPU in Nitra
Holota, Tomáš -- Holotová, Mária
Hodnotenie kvality výučby predmetu Potravinárska technika študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Evaluation of the teaching quality of selected subject at SPU in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 534--553. ISSN 1339-7400.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
Influence of biodegradation process on methane formation and composting efficiency
Hlinka, Peter -- Karandušovská, Ingrid -- Páleš, Dušan -- Mihina, Štefan
Influence of biodegradation process on methane formation and composting efficiency. In Mathematics in education, research and applications. 6, 1 (2020), p. 18--24. ISSN 2453-6881.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Details
Mehaničke osobine heljdine perge
Kubík, Ľubomír -- Kažimírová, Viera -- Brindza, Jan
Mechanical properties of buckwheat perga = Mehaničke osobine heljdine perge. In Journal of Processing and Energy in Agriculture. 24, 1 (2020), p. 39--42. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
Monitoring of the selected physical parameters and quality condition of the bedding materials for dairy cows during summer
Némethová, Michaela -- Lendelová, Jana -- Šranková, Veronika -- Žitňák, Miroslav -- Botto, Ľubomír
Monitoring of the selected physical parameters and quality condition of the bedding materials for dairy cows during summer.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 249--256. ISBN 978-80-552-2167-0.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
Smart solution of traffic congestion through bike sharing system
Holotová, Mária -- Kádeková, Zdenka -- Holota, Tomáš -- Nagyová, Ľudmila
Smart solution of traffic congestion through bike sharing system. In Mobile Networks and Applications. 25, 3 (2020), p. 868--875. ISBN 1383-469X, online 1572-8153.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Details
Technika v agrokomplexe
Krištof, Koloman -- Findura, Pavol -- Jobbágy, Ján -- Angelovič, Michal -- Boďo, Štefan -- Gálik, Roman
Technika v agrokomplexe. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 278 p. ISBN 978-80-552-2196-0.
textbook
Skriptá a učebné texty
2020
Details
Verification of Thermo-Technical Characteristics of Selected Floor Constructions for Dairy Cows (Pilot Study)
Némethová, Michaela -- Lendelová, Jana -- Šranková, Veronika -- Žitňák, Miroslav -- Botto, Ľubomír
Verification of Thermo-Technical Characteristics of Selected Floor Constructions for Dairy Cows (Pilot Study). In Acta technologica agriculturae. 23, 2 (2020), p. 87--91. ISSN 1335-2555.
article in a professional periodical
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
Vplyv hluku na bezpečnosť zamestnancov vo vybranom podniku: Impact of noise on the safety of employees in the selected company
Bakošová, Simona -- Žitňák, Miroslav
Vplyv hluku na bezpečnosť zamestnancov vo vybranom podniku: Impact of noise on the safety of employees in the selected company.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), p. 1--9. ISBN 978-80-552-2167-0.
článok v elektronickom zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2020
Details