Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 12

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČ
Rok
Podrobnosti
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku = Noise and light analysis in the selected manufacturing company
Szentesi, Maroš -- Balková, Milada -- Žitňák, Miroslav
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku = Noise and light analysis in the selected manufacturing company.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 300--309. ISBN 978-80-552-2167-0. URL: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku: Noise and light analysis in the selected manufacturing company
Szentesi, Maroš -- Balková, Milada -- Žitňák, Miroslav
Analýza hluku a osvetlenia vo vybranom výrobnom podniku: Noise and light analysis in the selected manufacturing company.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 300--309. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Analýza vlhkosti tuhých biopalív pre výrobu elektrickej energie a tepla vo vybranom podniku: Humidity analysis of solid biofuels forelectricity and heat generation in the selected company
Lüttmerding, Gabriel -- Gálik, Roman
Analýza vlhkosti tuhých biopalív pre výrobu elektrickej energie a tepla vo vybranom podniku: Humidity analysis of solid biofuels forelectricity and heat generation in the selected company.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 216--223. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Bike sharing: as urban transport solution in a small city
Holotová, Mária -- Kádeková, Zdenka -- Holota, Tomáš -- Nagyová, Ľudmila
Bike sharing: as urban transport solution in a small city. In: Mobility internet of things 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. s. 137--152. ISBN 978-3-030-30910-7 (brož.).
kapitola v knize
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
2020
Podrobnosti
Hodnotenie kvality výučby predmetu Potravinárska technika študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Evaluation of the teaching quality of selected subject at SPU in Nitra
Holota, Tomáš -- Holotová, Mária
Hodnotenie kvality výučby predmetu Potravinárska technika študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Evaluation of the teaching quality of selected subject at SPU in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 534--553. ISSN 1339-7400.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Podrobnosti
Hodnotenie životného štýlu študentov ana Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra
Holotová, Mária -- Holota, Tomáš -- Košičiarová, Ingrida -- Kádeková, Zdenka -- Poláček, Miroslav
Hodnotenie životného štýlu študentov ana Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre: Assessment of the lifestyle of university students at SUA in Nitra. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 39--61. ISSN 1339-7400.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020Podrobnosti
Influence of biodegradation process on methane formation and composting efficiency
Hlinka, Peter -- Karandušovská, Ingrid -- Páleš, Dušan -- Mihina, Štefan
Influence of biodegradation process on methane formation and composting efficiency. In Mathematics in education, research and applications. 6, 1 (2020), s. 18--24. ISSN 2453-6881.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Mechanical properties of buckwheat perga = Mehaničke osobine heljdine perge
Kubík, Ľubomír -- Kažimírová, Viera -- Brindza, Jan
Mechanical properties of buckwheat perga = Mehaničke osobine heljdine perge. In Journal of Processing and Energy in Agriculture. 24, 1 (2020), s. 39--42. ISSN 1821-4487.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Podrobnosti
Monitoring of the selected physical parameters and quality condition of the bedding materials for dairy cows during summer
Némethová, Michaela -- Lendelová, Jana -- Šranková, Veronika -- Žitňák, Miroslav -- Botto, Ľubomír
Monitoring of the selected physical parameters and quality condition of the bedding materials for dairy cows during summer.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 249--256. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti
Smart solution of traffic congestion through bike sharing system
Holotová, Mária -- Kádeková, Zdenka -- Holota, Tomáš -- Nagyová, Ľudmila
Smart solution of traffic congestion through bike sharing system. In Mobile Networks and Applications. 25, 3 (2020), s. 868--875. ISBN 1383-469X, online 1572-8153.
článek v odborném periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Verification of Thermo-Technical Characteristics of Selected Floor Constructions for Dairy Cows (Pilot Study)
Némethová, Michaela -- Lendelová, Jana -- Šranková, Veronika -- Žitňák, Miroslav -- Botto, Ľubomír
Verification of Thermo-Technical Characteristics of Selected Floor Constructions for Dairy Cows (Pilot Study). In Acta technologica agriculturae. 23, 2 (2020), s. 87--91. ISSN 1335-2555.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2020
Podrobnosti
Vplyv hluku na bezpečnosť zamestnancov vo vybranom podniku: Impact of noise on the safety of employees in the selected company
Bakošová, Simona -- Žitňák, Miroslav
Vplyv hluku na bezpečnosť zamestnancov vo vybranom podniku: Impact of noise on the safety of employees in the selected company.  In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2020), s. 1--9. ISBN 978-80-552-2167-0.
článek v elektronickém zdroji
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Podrobnosti