Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Biogas production using anaerobic digestion of industrial waste
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš -- Kažimírová, Viera
Biogas production using anaerobic digestion of industrial waste. In Applied mechanics and materials. 832, (2016), s. 55--62. ISSN 1660-9336.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2016Podrobnosti