Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 1

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Biogas production using anaerobic digestion of industrial waste
Gaduš, Ján -- Giertl, Tomáš -- Kažimírová, Viera
Biogas production using anaerobic digestion of industrial waste. In Engineering for environment protection - TOP. Dürnten-Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 55--62. ISBN 978-3-0357-1015-1 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2016Podrobnosti