Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GADUŠ, J. -- GIERTL, T. -- KAŽIMÍROVÁ, V. Biogas production using anaerobic digestion of industrial waste. In Applied mechanics and materials. 832, (2016), s. 55--62. ISSN 1660-9336.

Originální název: Biogas production using anaerobic digestion of industrial waste
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (34%)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (33%)
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Applied mechanics and materials
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 832
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání: 2016
Od strany: 55
Do strany: 62
Počet stran: 8
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: bioenergetika, priemyselný odpad, anaeróbna digescia, bioplyn
Rok uplatnění: 2016
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Poslední změna: 28.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Applied mechanics and materials. Durnten-Zurich: ISSN 1660-9336.

Originální název: Applied mechanics and materials
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1660-9336
Stát vydavatele:
Místo vydání: Durnten-Zurich
Vydavatel: Trans Tech Publications
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 28.09.2019 22:20 (Import dat z knihovny)