Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GADUŠ, J. -- GIERTL, T. -- KAŽIMÍROVÁ, V. Biogas production using anaerobic digestion of industrial waste. In Engineering for environment protection - TOP. Dürnten-Zürich: Trans Tech Publications, 2016, s. 55--62. ISBN 978-3-0357-1015-1 (brož.).

Originálny názov:
Biogas production using anaerobic digestion of industrial waste
Autor: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (34%)
Ing. Tomáš Giertl, PhD. (33%)
doc. Ing. Viera Kažimírová, PhD. (33%)
Pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Engineering for environment protection - TOP
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
55
Do strany:
62
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: bioenergetika, priemyselný odpad, anaeróbna digescia, bioplyn
Rok uplatnenia: 2016
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Posledná zmena:
23.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Engineering for environment protection - TOP. Dürnten-Zürich: Trans Tech Publications, 2016. ISBN 978-3-0357-1015-1 (brož.).

Originálny názov:
Engineering for environment protection - TOP
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-3-0357-1015-1 (brož.)
Vydavateľ: Trans Tech Publications
Miesto vydania:
Dürnten-Zürich
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2016
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2016
Posledná zmena: 23.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)