Department of Biometeorology and Hydrology (FZKI) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 29

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd pomocou laserovej difraktometrie: porovnanie výsledkov s pipetovacou metódou
Šinkovičová, Miroslava -- Igaz, Dušan
Analýza distribúcie zrnitostných frakcií pôd pomocou laserovej difraktometrie: porovnanie výsledkov s pipetovacou metódou.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 36--37. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Aplikácia vybraných metód skúmania brehovej vegetácie pre účely hodnotenia vodnej erózie pôdy
Kondrlová, Elena -- Humer, Lisa -- Kaletová, Tatiana -- Pöppl, Roland
Aplikácia vybraných metód skúmania brehovej vegetácie pre účely hodnotenia vodnej erózie pôdy.  In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2018), p. 40--51. ISBN 978-80-89139-42-2.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Aplikovaná agrohydrológia
Antal, Jaroslav -- Igaz, Dušan
Aplikovaná agrohydrológia. 8th ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 210 p. ISBN 978-80-552-1825-0.
textbook2018Details
Biochar and biochar with N fertilizer as a potential tool for improving soil sorption of nutrients
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Balašov, E.V. -- Jonczak, Jerzy
Biochar and biochar with N fertilizer as a potential tool for improving soil sorption of nutrients. In Journal of Soils and Sediments. 18, 4 (2018), p. 1432--1440. ISSN 1439-0108.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Can a single dose of biochar affect selected soil physical and chemical characteristics?
Igaz, Dušan -- Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Domanová, Jana -- Rodný, Marek -- Buchkina, Natalya P.
Can a single dose of biochar affect selected soil physical and chemical characteristics?. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 4 (2018), p. 421--428. ISSN 0042-790X.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
Contents and bioaccumulation of nutrients from soil to corn organs after application of different biochar doses
Šimanský, Vladimír -- Jonczak, Jerzy -- Parzych, Agnieszka -- Horák, Ján
Contents and bioaccumulation of nutrients from soil to corn organs after application of different biochar doses. In Carpathian journal of earth and environmental sciences. 13, 1 (2018), p. 315--324. ISSN 1842-4090.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Conwater - applicatopn of the connectivity concept in water erosion research
Kondrlová, Elena -- Eberhard, Gisela M. -- Humer, Lisa -- Kaletová, Tatiana -- Šinka, Karol -- Tárník, Andrej -- Pöppl, Roland
Conwater - applicatopn of the connectivity concept in water erosion research.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 137. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPostery z domácich konferencií2018Details
Design of water management and technical erosion control measures in a specific areqa of interest
Antal, Jaroslav -- Kondrlová, Elena
Design of water management and technical erosion control measures in a specific areqa of interest. In 17th Alps-Adria Scientific Workshop. Gödöllő: Szent István University, 2018, p. 76--77.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Details
Dimensioning of contour and riparian buffer strips
Antal, Jaroslav -- Kondrlová, Elena
Dimensioning of contour and riparian buffer strips. In 53th Croatian & 13th international symposium on agriculture. Osijek-Baranja: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2018, p. 41--45. ISSN 2459-5543.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Effect of biochar and nutrient amendment on vegetative growth of spring barley (Hordeum vulgare L. var. Malz)
Kondrlová, Elena -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Effect of biochar and nutrient amendment on vegetative growth of spring barley (Hordeum vulgare L. var. Malz). In Australian journal of crop science. 12, 2 (2018), p. 178--184. ISSN 1835-2693.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Effect of biochar application to slightly acidic haplic luvisol
Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Effect of biochar application to slightly acidic haplic luvisol.  In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University. (2018),
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Effect of biochar with compost on the soil water content
Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena
Effect of biochar with compost on the soil water content.  In 2nd international conference on bioresources, energy, environment, and materials technology. Soul : Korea University. (2018),
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Details
Global solar radiation analysis of the modified Savin-Angström method by using pyranometers CMP 6 and CMP 11
Čimo, Ján -- Novotná, Beáta
Global solar radiation analysis of the modified Savin-Angström method by using pyranometers CMP 6 and CMP 11. In Acta horticulturae et regiotecturae. 21, 1 (2018), p. 20--24. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Integrated system of landscape monitoring: Nitra river catchment case study
Tárník, Andrej
Integrated system of landscape monitoring: Nitra river catchment case study. In SGEM 2018. Sofia: STEP92 Technology, 2018, p. 455--463. ISBN 978-619-7408-42-3.
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Land cover change and its influence on the assessment of the ecological stability
Muchová, Zlatica -- Tárníková, Mária
Land cover change and its influence on the assessment of the ecological stability. In Applied Ecology and Environmental Research. 16, 3 (2018), p. 2169--2182. ISSN 1589-1623.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Land change modeler- a tool for prediction land changes in country (model area - cadastral area Báb)
Tárníková, Mária -- Tárník, Andrej
Land change modeler- a tool for prediction land changes in country (model area - cadastral area Báb).  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 139. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPostery z domácich konferencií2018Details
Methods of soil moisture spatial interpolation in GIS
Perhala, Matúš -- Tárník, Andrej -- Tárníková, Mária
Methods of soil moisture spatial interpolation in GIS.  In Veda mladých 2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2018), p. 138. ISBN 978-80-552-1844-1. URL: https://drive.google.com/file/d/1T-VeFEBv72BfBn9uc7B8F1bsyK-rqoFk/view.
článok v elektronickom zdrojiPostery z domácich konferencií2018Details
Návrh klasifikácie a kvantifikácie jednotlivých foriem vodnej erózie
Antal, Jaroslav
Návrh klasifikácie a kvantifikácie jednotlivých foriem vodnej erózie.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 32--33. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Návrh postupu na vyčlenenie rizikových oblastí ohrozených záplavami
Antal, Jaroslav -- Drgoňová, Katarína
Návrh postupu na vyčlenenie rizikových oblastí ohrozených záplavami. In Pedologické dni 2018. Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2018, p. 30. ISBN 978-80-8163-027-9 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Potential of selected soil amendments to increase the yield of spring barley in the Central Europe
Kondrlová, Elena -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Potential of selected soil amendments to increase the yield of spring barley in the Central Europe.  In Bilidiri ve Özet Kitapcigi. Çünür : Isparta Uygulamali Bilimler Üniversitesi. (2018), p. 6--12. ISBN 978-605-81136-0-2. URL: http://www.icasi2018.com/images/ozetkitabcigi-abstract.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd
Igaz, Dušan -- Šinkovičová, Miroslava -- Tall, Andrej -- Kondrlová, Elena -- Horák, Ján
Použitie laserovej analýzy pri stanovení zrnitostných frakcií pôd.  In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. (2018), p. 89--94. ISBN 978-80-89139-41-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details
Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization
Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Šurda, Peter -- Kolenčík, Marek -- Buchkina, Natalya P. -- Uzarowicz, Lukasz -- Juriga, Martin -- Šrank, Dušan -- Pauková, Žaneta
Response of soil organic carbon and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization. In Journal of hydrology and hydromechanics. 66, 4 (2018), p. 429--436. ISSN 0042-790X.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2018Details
Soil structure and soil organic matter in water-stable aggregates under different application rates of biochar
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Juriga, Martin -- Šrank, Dušan
Soil structure and soil organic matter in water-stable aggregates under different application rates of biochar.  In Vietnam Journal of Earth Sciences. Ha Noi : Vietnam Academy of Science and Technology. 40, 2 (2018), p. 97--108. URL: http://dx.doi.org/10.15625/0866-7187/40/2/11090.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
The effect of different rates of biochar and biochar in combination with N fertilizer on the parameters of soil organic matter and soil structure
Juriga, Martin -- Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Igaz, Dušan -- Polláková, Nora -- Buchkina, Natalya P. -- Balashov, Eugene
The effect of different rates of biochar and biochar in combination with N fertilizer on the parameters of soil organic matter and soil structure. In Journal of Ecological Engineering. 19, 6 (2018), p. 153--161. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The impact assessment of different fee systems on the municipal waste management effectiveness/
Báreková, Anna -- Kondrlová, Elena
The impact assessment of different fee systems on the municipal waste management effectiveness/. In Acta horticulturae et regiotecturae. 21, 1 (2018), p. 17--19. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Trend of soil moisture at the beginning of year 2017 at locality Malanta
Tárník, Andrej -- Igaz, Dušan -- Borza, Tomáš
Trend of soil moisture at the beginning of year 2017 at locality Malanta.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 43. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details
Use of laser analysis in hydropedology
Igaz, Dušan -- Šinkovičová, Miroslava -- Horák, Ján -- Kondrlová, Elena
Use of laser analysis in hydropedology. In Journal of International Scientific Publications : Ecology and Safety. 12, (2018), p. 261--266. ISSN 1314-7234.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Details
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť na experimentálnej lokalite Malanta
Toková, Lucia -- Igaz, Dušan
Vplyv aplikácie biouhlia na pôdnu vlhkosť na experimentálnej lokalite Malanta. In Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. (2018), p. 196--201.
article in a professional periodical2018Details
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu
Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Igaz, Dušan
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu.  In Enviro Nitra 2017. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2018), p. 39. ISBN 978-80-552-1800-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Details