Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 40

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Arboristický štandard.
Paganová, Viera -- Fraňo, Tomáš -- Hudeková, Zuzana -- Huťková, Sylvia -- Kollár, Ján -- Kolník, Martin -- Krištof, Milan -- Raček, Marcel -- Trnovský, Marcel
Arboristický štandard. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 25 s. ISBN 978-80-552-2143-4.
příručkaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Arboristický štandard.
Paganová, Viera -- Fraňo, Tomáš -- Hudeková, Zuzana -- Huťková, Sylvia -- Kollár, Ján -- Kolník, Martin -- Krištof, Milan -- Raček, Marcel -- Trnovský, Marcel -- Zeleňák, Michal
Arboristický štandard. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 54 s. ISBN 978-80-552-2012-3.
příručkaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value
Bystrická, Judita -- Kovarovič, Ján -- Trebichalský, Pavol -- Lichtnerová, Helena -- Maťová, Adriána
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 133--140. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia
Bakay, Ladislav -- Rovná, Katarína
Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia. In 3rd Rose- and hawthornresearch in Carpathian Basin. Gödöllő: Szent István University (Gödöllő, 2019, s. 64--66. ISBN 978-963-7092-87-9 (brož.
článek ve sborníkuOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
Figovník obyčajný (Ficus carica) k aspektom pestovania a k využiteľnosti plodov pre domácu spotrebiteľskú sféru = Fig tree (Ficus carica) - the aspects of processing and the use of the fruits for home consumers sphere
Kačániová, Miroslava -- Bernáth, Slavko -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Figovník obyčajný (Ficus carica) k aspektom pestovania a k využiteľnosti plodov pre domácu spotrebiteľskú sféru = Fig tree (Ficus carica) - the aspects of processing and the use of the fruits for home consumers sphere. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 13--15.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants
Araújo, Walter Santos de -- Kollár, Ján
First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants. In International journal of acarology. 45, 4 (2019), s. 223--226. ISSN 0164-7954.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Hloh obyčajný (crataegus laevigata) a dula podlhovastá (Cydonia oblonga) - k možnostiam zužitkovávania plodov a k ich biologicky hodnotným obsahovým zložkám = Hawthorn (Crataegus laevigata) and quince (Cydonia oblonga) –the possibilities of the use of their fruits and biologically valuable components
Kačániová, Miroslava -- Pintér, Eduard -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Hloh obyčajný (crataegus laevigata) a dula podlhovastá (Cydonia oblonga) - k možnostiam zužitkovávania plodov a k ich biologicky hodnotným obsahovým zložkám = Hawthorn (Crataegus laevigata) and quince (Cydonia oblonga) –the possibilities of the use of their fruits and biologically valuable components. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 17--20. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Host specialization in plant-galling interactions: Contrasting mites and insects
Araújo, Walter Santos de -- de Freitas, Érica Vanessa Durães -- Kollár, Ján -- Pessoa, Rodrigo Oliveira -- Corgosinho, Paulo Henrique Costa -- Valèrio, Henrique Maia -- Falcão, Luiz Alberto Dolabela -- Fagundes, Marcílio -- Pimenta, Márcio Antônio Silva -- de Faria, Maurício Lopes -- Martins, Waldney Pereira -- Borges, Magno
Host specialization in plant-galling interactions: Contrasting mites and insects. In Diversity. 11, 10 (2019), s. 10. ISSN 1424-2818.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Insect species composition on european chestnut (Castanea sativa Mill.) during flowering in selected locaities in Slovakia
Pástor, Michal -- Kollár, Ján -- Bakay, Ladislav
Insect species composition on european chestnut (Castanea sativa Mill.) during flowering in selected locaities in Slovakia. In South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. 10, 2 (2019), s. 95--104. ISSN 2067-9874.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre
Hillová, Dagmar -- Šajbidorová, Viera
Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre. In Zahrada-park-krajina. 29, 2 (2019), s. 22--27. ISSN 1211-1678.
článek v odborném periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Interaktívna experimentálna záhrada: sprievodca zbierkami bylín v Interaktívnej experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre = Interactive experimental garden : the guide to plant collection in the Interactive Experimental Garden at Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak University of Agriculture in Nitra
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar
Interaktívna experimentálna záhrada: sprievodca zbierkami bylín v Interaktívnej experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre = Interactive experimental garden : the guide to plant collection in the Interactive Experimental Garden at Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak University of Agriculture in Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 95 s. ISBN 978-80-552-1951-6.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Jarabina oskorušová (Sorbus domestica) - k pestovaniu a významnosti pre spotrebiteľské prostredie = Sorb tree (Sorbus domestica) - cultivation and its importance for the consumer environment
Kačániová, Miroslava -- Paulen, Oleg -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Jarabina oskorušová (Sorbus domestica) - k pestovaniu a významnosti pre spotrebiteľské prostredie = Sorb tree (Sorbus domestica) - cultivation and its importance for the consumer environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 8--10. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
K niektorým zo zmien biologických, fyzikálnych a chemických v priebehu dozrievania, skladovania ovocia = Some biological, physical and chemical changes during maturation and fruit storage
Kačániová, Miroslava -- Bernáth, Slavko -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
K niektorým zo zmien biologických, fyzikálnych a chemických v priebehu dozrievania, skladovania ovocia = Some biological, physical and chemical changes during maturation and fruit storage. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 22--24.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
K ochrane a z opatrení v súvislosti s okrasnou vegetáciou v súčasnosti verejnej zelene miest a obcí pred vplyvmi rôznych nežiaducich faktorov = Protection and measures for ornamental vegetation in public green of towns and villages against adverse factors
Rovná, Katarína -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
K ochrane a z opatrení v súvislosti s okrasnou vegetáciou v súčasnosti verejnej zelene miest a obcí pred vplyvmi rôznych nežiaducich faktorov = Protection and measures for ornamental vegetation in public green of towns and villages against adverse factors. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 26--28. ISBN 978-80-971784-9-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
K skladovaniu ovocia pre domácu spotrebiteľskú sféru = Fruit storage for home consumers area
Kačániová, Miroslava -- Jedlička, Jaroslav -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
K skladovaniu ovocia pre domácu spotrebiteľskú sféru = Fruit storage for home consumers area. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 35--37. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
K využívaniu plodov Fragaria vesca v domácej spotrebiteľskej sfére pre produkciu nápojov a prehľadu rizík ich znehodnocovania prípadnou mikrobiálnou kontamináciou = The use of the fruits of Fragaria vesca in home processing sphere for drink production and the risk of their depreciation by microbial contamination
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
K využívaniu plodov Fragaria vesca v domácej spotrebiteľskej sfére pre produkciu nápojov a prehľadu rizík ich znehodnocovania prípadnou mikrobiálnou kontamináciou = The use of the fruits of Fragaria vesca in home processing sphere for drink production and the risk of their depreciation by microbial contamination. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 35--37.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Lavandula angustifolia efektívna i preintenzívnejšie začleňovania v podmienkach pestovateľských fariem ako hodnotná multifunkčná surovina = Lavender (Lavandula angustifolia) –effective plant for more intensive including under the farm conditions as valuable multifunctional material
Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína -- Ivanišová, Eva -- Sudzinová, Janka
Lavandula angustifolia efektívna i preintenzívnejšie začleňovania v podmienkach pestovateľských fariem ako hodnotná multifunkčná surovina = Lavender (Lavandula angustifolia) –effective plant for more intensive including under the farm conditions as valuable multifunctional material. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 25--27. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Menej tradičné produkty a suroviny vyrábané z odrôd Vitis vinifera v alternatívach ich využívania v privátnej gastronómii = Less traditional products and material made from wine grape varieties and their use in private gastronomy
Kačániová, Miroslava -- Mankovecký, Jakub -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Menej tradičné produkty a suroviny vyrábané z odrôd Vitis vinifera v alternatívach ich využívania v privátnej gastronómii = Less traditional products and material made from wine grape varieties and their use in private gastronomy. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 29--31.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Mišpula obyčajná (Mespilus germanica) - k pestovateľským aspektom v znamení pre záhradkárske prostredie a z využiteľnosti pre domácnosti =
Kačániová, Miroslava -- Jedlička, Jaroslav -- Rovná, Katarína -- Ivanišová, Eva
Mišpula obyčajná (Mespilus germanica) - k pestovateľským aspektom v znamení pre záhradkárske prostredie a z využiteľnosti pre domácnosti =. In Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. (2019), s. 14--16.
článek v odborném periodikuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Neznáma sestra oskoruše - brekyňa
Bakay, Ladislav
Neznáma sestra oskoruše - brekyňa. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 34--35. ISSN 1336-7684.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pestovateľské farmy - liečivé rastliny = Growing farms - herbs
Blišáková, Alexandra -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Pestovateľské farmy - liečivé rastliny = Growing farms - herbs. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 12--14. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Plants recovery performance from water stress
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar -- Živčák, Marek -- Lichtnerová, Helena
Plants recovery performance from water stress. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 2 (2019), s. 453--462. ISSN 1211-8516.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Plody Fragaria vesca - selektívne k ich významu, z účinkov pre organizmus konzumentov a z odporúčaní pre možnosti ich využívania domácimi spotrebiteľmi = The fruits of strawberry (Fragaria vesca) - the importance, effects on organism of consumers and recommendation for the possibilities of their use by home consumers
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Plody Fragaria vesca - selektívne k ich významu, z účinkov pre organizmus konzumentov a z odporúčaní pre možnosti ich využívania domácimi spotrebiteľmi = The fruits of strawberry (Fragaria vesca) - the importance, effects on organism of consumers and recommendation for the possibilities of their use by home consumers. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 32--34.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Plody Vitis vinifera v aspektoch zastúpenia niektorých nutrične špecifických zložiek a zo spektra ich multiúčelovej využiteľnosti v oblasti spotreby = The fruit of grape - vine and representation of some nutritional specific components and their multifunctional use in consumption
Kačániová, Miroslava -- Ailer, Štefan -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Plody Vitis vinifera v aspektoch zastúpenia niektorých nutrične špecifických zložiek a zo spektra ich multiúčelovej využiteľnosti v oblasti spotreby = The fruit of grape - vine and representation of some nutritional specific components and their multifunctional use in consumption. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 10--12.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Results of faunistic research on the betles (Coleoptera) of Mlyňany Arboretum = Výsledky faunistického prieskumu chrobákov (Coleoptera) v Arboréte Mlyňany
Kollár, Ján -- Cunev, Jozef
Results of faunistic research on the betles (Coleoptera) of Mlyňany Arboretum = Výsledky faunistického prieskumu chrobákov (Coleoptera) v Arboréte Mlyňany. In Klapalekiana. 55, 3 (2019), s. 41--42. ISSN 1210-6100.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Rýchlorastúce okrasné dreviny pre nové vegetačné plochy
Sudzina, Marián -- Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Rýchlorastúce okrasné dreviny pre nové vegetačné plochy. In Zahradnictví. 19, 12 (2019), s. 45. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Rýchlorastúce okrasné dreviny v požiadavkách zakladania nových vegetačných mestských a obecných plôch = High growth ornamental wood for setting new vegetation public areas in town and villages
Rovná, Katarína -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Rýchlorastúce okrasné dreviny v požiadavkách zakladania nových vegetačných mestských a obecných plôch = High growth ornamental wood for setting new vegetation public areas in town and villages.  In Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína. (2019), s. 31--33. ISBN 978-80-971784-9-9 (brož.).
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Selektívne k druhom menej pestovaných ovocných drevín a využívanie plodov k alterantívam preprodukciu ovocných štiav = Selective to some less cultivated species of fruit plants and the use of fruits for fruit juice production
Kačániová, Miroslava -- Mezey, Ján -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Selektívne k druhom menej pestovaných ovocných drevín a využívanie plodov k alterantívam preprodukciu ovocných štiav = Selective to some less cultivated species of fruit plants and the use of fruits for fruit juice production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 32--34. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Špecifiká nutričného významu a uplatniteľnosti niektorých zástupcov exotických druhov bobuľovín pre spotrebiteľskú sféru = Specifics of nutritional importance and applicability of some representatives of exotic berry species for consumers sphere
Kačániová, Miroslava -- Mezey, Ján -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Špecifiká nutričného významu a uplatniteľnosti niektorých zástupcov exotických druhov bobuľovín pre spotrebiteľskú sféru = Specifics of nutritional importance and applicability of some representatives of exotic berry species for consumers sphere. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 28--31. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
The feasibility of growing blueberry (V. corymbosum L.) on loamy calcic soil with the use of organic substrates
Ochmian, Ireneusz -- Malinowski, Ryszard -- Kubus, Marcin -- Malinowska, Katarzyna -- Sotek, Zofia -- Raček, Marcel
The feasibility of growing blueberry (V. corymbosum L.) on loamy calcic soil with the use of organic substrates. In Scientia Horticulturae. 257, 108690 (2019), s. 1--13. ISSN 0304-4238.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
The nature and way of root adaptation of juvenile woody plants Sorbus and Pyrus to drought
Paganová, Viera -- Jureková, Zuzana -- Lichtnerová, Helena
The nature and way of root adaptation of juvenile woody plants Sorbus and Pyrus to drought. In Environmental Monitoring and Assessment. 191, 12 (2019), s. 12. ISSN 0167-6369.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv poveternostných podmienok na formovanie spoločenstiev bystrušiek rodu Carabusna lesnom stanoviština lokalite Bábsky les
Eliašová, Mariana -- Šiška, Bernard -- Kollár, Ján -- Ďuricová, Viktória
Vplyv poveternostných podmienok na formovanie spoločenstiev bystrušiek rodu Carabusna lesnom stanoviština lokalite Bábsky les.  In Extrémy počasí, jejich dopady a bezpečnostní rizika. Praha : Česká bioklimatologická společnost. (2019), s. 1--13. ISBN 978-80-87577-96-7.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Výberovo k biologicky hodnotným zložkám ovocných plodov = Biologically valuable component of fruits
Kačániová, Miroslava -- Ailer, Štefan -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Výberovo k biologicky hodnotným zložkám ovocných plodov = Biologically valuable component of fruits. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 7--9.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Využívanie kustovnice čínskej (Lycium chinense) v pestovateľskom prostredí záhradkárov a v domácom spotrebiteľskom prostredí = Gojiberry (Lycium chinense) and its use in production environment of gardeners and in home processing environment
Kačániová, Miroslava -- Pintér, Eduard -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Využívanie kustovnice čínskej (Lycium chinense) v pestovateľskom prostredí záhradkárov a v domácom spotrebiteľskom prostredí = Gojiberry (Lycium chinense) and its use in production environment of gardeners and in home processing environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 38--41. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Využívanie plodov moruše čiernej (Morus nigra) i v spracovateľskom prostredí domácností: The use of the fruits of mulberry (Morus nigra) in home proceeding environment
Kačániová, Miroslava -- Paulen, Oleg -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Využívanie plodov moruše čiernej (Morus nigra) i v spracovateľskom prostredí domácností: The use of the fruits of mulberry (Morus nigra) in home proceeding environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 11--13. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vždyzelené kry - k potrebám uplatňovania rezov v podmienkach mestskej a obecnej zeleni = Evergreen shrubs - need for application of pruning in public green of towns
Rovná, Katarína -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Vždyzelené kry - k potrebám uplatňovania rezov v podmienkach mestskej a obecnej zeleni = Evergreen shrubs - need for application of pruning in public green of towns. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 29--30. ISBN 978-80-971784-9-9 (brož.).
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Z prehľadu vinárskych oblastí a k uplatňovaniu niektorých frekventovane pestovaných muštových odrôd v Českej republike = Wine grape varieties and their application in Czech Republic
Kačániová, Miroslava -- Mankovecký, Jakub -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Z prehľadu vinárskych oblastí a k uplatňovaniu niektorých frekventovane pestovaných muštových odrôd v Českej republike = Wine grape varieties and their application in Czech Republic. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 25--28.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Zastúpenie obsahových zložiek a zdraviu prospešné látky - Punica granatum = Pomegranates - content components and healthy favorable substances
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Zastúpenie obsahových zložiek a zdraviu prospešné látky - Punica granatum = Pomegranates - content components and healthy favorable substances. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 16--18.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Zastúpenie obsahových zložiek a zdraviu prospešné látky - Ziziphus jujuba = Ziziphus jujuba - representation of content components and healthy favorable substances
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Zastúpenie obsahových zložiek a zdraviu prospešné látky - Ziziphus jujuba = Ziziphus jujuba - representation of content components and healthy favorable substances. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 19--21.
článek ve sborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Zhodnotenie fenologickej aktivity jarabiny oskorušovej vo Fenolologickej záhrade ÚKSUP Dolné Plachntince v rokoch 2013 - 2018
Bakay, Ladislav
Zhodnotenie fenologickej aktivity jarabiny oskorušovej vo Fenolologickej záhrade ÚKSUP Dolné Plachntince v rokoch 2013 - 2018. In ELIÁŠ, P. Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10. – 13. 9. 2019. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2019, s. 7. ISBN 978-80-552-2032-1 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti