Katedra biotechniky zelene (FZKI) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 13

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Arboristický štandard.
Paganová, Viera -- Fraňo, Tomáš -- Hudeková, Zuzana -- Huťková, Silvia -- Kollár, Ján -- Kolník, Martin -- Krištof, Milan -- Raček, Marcel -- Trnovský, Marcel -- Zeleňák, Michal
Arboristický štandard. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 54 s. ISBN 978-80-552-2012-3.
príručkaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value
Bystrická, Judita -- Kovarovič, Ján -- Trebichalský, Pavol -- Lichtnerová, Helena -- Maťová, Adriána
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 133--140. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia
Bakay, Ladislav -- Rovná, Katarína
Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia. In 3rd Rose- and hawthornresearch in Carpathian Basin. Gödöllő: Szent István University (Gödöllő, 2019, s. 64--66. ISBN 978-963-7092-87-9 (brož.
článok v zborníkuOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants
Araújo, Walter Santos de -- Kollár, Ján
First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants. In International journal of acarology. 45, 4 (2019), s. 223--226. ISSN 0164-7954.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Host specialization in plant-galling interactions: Contrasting mites and insects
Araújo, Walter Santos de -- de Freitas, Érica Vanessa Durães -- Kollár, Ján -- Pessoa, Rodrigo Oliveira -- Corgosinho, Paulo Henrique Costa -- Valèrio, Henrique Maia -- Falcão, Luiz Alberto Dolabela -- Fagundes, Marcílio -- Pimenta, Márcio Antônio Silva -- de Faria, Maurício Lopes -- Martins, Waldney Pereira -- Borges, Magno
Host specialization in plant-galling interactions: Contrasting mites and insects. In Diversity. 11, 10 (2019), s. 10. ISSN 1424-2818.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre
Hillová, Dagmar -- Šajbidorová, Viera
Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre. In Zahrada-park-krajina. 29, 2 (2019), s. 22--27. ISSN 1211-1678.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Interaktívna experimentálna záhrada: sprievodca zbierkami bylín v Interaktívnej experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre = Interactive experimental garden : the guide to plant collection in the Interactive Experimental Garden at Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak University of Agriculture in Nitra
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar
Interaktívna experimentálna záhrada: sprievodca zbierkami bylín v Interaktívnej experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre = Interactive experimental garden : the guide to plant collection in the Interactive Experimental Garden at Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak University of Agriculture in Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 95 s. ISBN 978-80-552-1951-6.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Neznáma sestra oskoruše - brekyňa
Bakay, Ladislav
Neznáma sestra oskoruše - brekyňa. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 34--35. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 11. ročníka konferencie "Tokaj 2019" s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému "Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame", konanej 5. októbra 2019 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 11. ročníka konferencie "Tokaj 2019" s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému "Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame", konanej 5. októbra 2019 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019. 36 s. ISBN 978-80-971784-9-9.
zborníkRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Podrobnosti
Pestovateľské farmy - liečivé rastliny = Growing farms - herbs
Blišáková, Alexandra -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Pestovateľské farmy - liečivé rastliny = Growing farms - herbs. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 12--14. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Plants recovery performance from water stress
Šajbidorová, Viera -- Hillová, Dagmar -- Živčák, Marek -- Lichtnerová, Helena
Plants recovery performance from water stress. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 2 (2019), s. 453--462. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The nature and way of root adaptation of juvenile woody plants Sorbus and Pyrus to drought
Paganová, Viera -- Jureková, Zuzana -- Lichtnerová, Helena
The nature and way of root adaptation of juvenile woody plants Sorbus and Pyrus to drought. In Environmental Monitoring and Assessment. 191, 12 (2019), s. 12. ISSN 0167-6369.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Zhodnotenie fenologickej aktivity jarabiny oskorušovej vo Fenolologickej záhrade ÚKSUP Dolné Plachntince v rokoch 2013 - 2018
Bakay, Ladislav
Zhodnotenie fenologickej aktivity jarabiny oskorušovej vo Fenolologickej záhrade ÚKSUP Dolné Plachntince v rokoch 2013 - 2018. In ELIÁŠ, P. Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10. – 13. 9. 2019: book of abstracts of 11th Congress of Slovak Botanical Society. Bratislava : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2019, s. 7. ISBN 978-80-552-2032-1.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti