Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BYSTRICKÁ, J. -- KOVAROVIČ, J. -- TREBICHALSKÝ, P. -- LICHTNEROVÁ, H. -- MAŤOVÁ, A. Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 133--140. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).

Originální název:
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value
Autor:
Pracoviště: Katedra chémie
Katedra zeleninárstva
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
SGEM 2019
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
133
Do strany: 140
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: ťažké kovy, poľnohospodárska pôda, akumulácia, znečistenie pôd, pôdna reakcia
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).

Originální název: SGEM 2019
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-619-7408-82-9 (brož.)
Nakladatel:
STEP92 Technology
Místo vydání:
Sofia
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)