Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HILLOVÁ, D. -- ŠAJBIDOROVÁ, V. Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre. In Zahrada-park-krajina. 29, 2 (2019), s. 22--27. ISSN 1211-1678.

Originální název:
Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Zahrada-park-krajina
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 29
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2019
Od strany:
22
Do strany:
27
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: študenti, experimentálne záhrady, praktické vyučovanie, okrasné záhrady
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
05.03.2020 19:14 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Zahrada-park-krajina. Praha: ISSN 1211-1678.

Originální název:
Zahrada-park-krajina
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
1211-1678
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Stavební informační agentura
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
05.03.2020 19:14 (Import dat z knihovny)