Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ARAÚJO, W S D. -- KOLLÁR, J. First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants. In International journal of acarology. 45, 4 (2019), s. 223--226. ISSN 0164-7954.

Originální název:
First characterization of a highly specialized ecological network composed by gall-inducing mites and their host plants
Autor:
Walter Santos de Araújo (50%)
Ing. Ján Kollár, PhD. (50%)
Pracoviště:
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: International journal of acarology
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
45
Číslo periodika v rámci svazku:
4
Rok vydání:
2019
Od strany:
223
Do strany:
226
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: roztoče, vlnovníkovité, kura domáca, medzidruhové vzťahy, parazit a hostiteľ
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ján Kollár, PhD.
Poslední změna:
05.03.2020 19:11 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

International journal of acarology. West Bloomfield: ISSN 0164-7954.

Originální název: International journal of acarology
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0164-7954
Stát vydavatele:
Místo vydání:
West Bloomfield
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)