Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠAJBIDOROVÁ, V. -- HILLOVÁ, D. Interaktívna experimentálna záhrada: sprievodca zbierkami bylín v Interaktívnej experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre = Interactive experimental garden : the guide to plant collection in the Interactive Experimental Garden at Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak University of Agriculture in Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 95 s. ISBN 978-80-552-1951-6.

Originální název: Interaktívna experimentálna záhrada: sprievodca zbierkami bylín v Interaktívnej experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre = Interactive experimental garden : the guide to plant collection in the Interactive Experimental Garden at Faculty of Horticulture and Landscape Engineering of Slovak University of Agriculture in Nitra
Anglický název:
Autor: Ing. Viera Šajbidorová, PhD. (50%)
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD. (50%)
Pracoviště:
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
skripta a učebnice
ISBN: 978-80-552-1951-6
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání: 1
Počet stran:
95
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: kompozičné prvky, byliny, experimentálne záhrady, lúčne rastliny
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
02.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)