Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BAKAY, L. -- ROVNÁ, K. Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia. In 3rd Rose- and hawthornresearch in Carpathian Basin. Gödöllő: Szent István University (Gödöllő, 2019, s. 64--66. ISBN 978-963-7092-87-9 (brož.

Originální název:
Ecological requirements of selected botanical species of Rosa L. in conditions of Slovakia
Autor:
Pracoviště:
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
3rd Rose- and hawthornresearch in Carpathian Basin
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
64
Do strany:
66
Počet stran:
3
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: ruže, hybridy, flóra, ekológia
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Poslední změna:
16.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

3rd Rose- and hawthornresearch in Carpathian Basin. Gödöllő: Szent István University (Gödöllő, 2019. ISBN 978-963-7092-87-9 (brož.

Originální název:
3rd Rose- and hawthornresearch in Carpathian Basin
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-963-7092-87-9 (brož.
Nakladatel: Szent István University (Gödöllő
Místo vydání: Gödöllő
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
16.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)